Bericht uit Kenia

Een bericht uit Kenia Beste Oliveanen, De stichting ‘Wij steunen Kenia’ steunt sinds 2003 een basisschool en zijn directe omgeving in een droog en arm gebied, de Mwerenischool. Ooit gestart als project van de Johannesschool te Pijnacker (door de ouders van Rijnse Onland) is de stichting na enkele jaren zelfstandig voortgezet. Met steun van vele basisschoolleerlingen van onder andere de Mariaschool, de Johannesschool, de Keizerskroon uit Pijnacker en het Spectrum te Delfgauw zijn er op de Mwerenischool al heel wat zaken veranderd. Vorig jaar heeft Marlies Bles met haar gezin (Els, Roel en Wies van Broekhoven, allen spelers van Oliveo Handbal) een bezoek gebracht aan deze school en heeft zij de leerlingen in Kenia blij kunnen maken met (oude) handbalshirts van Oliveo. Dit jaar hebben bestuursleden weer een bezoek gebracht aan de school. Naast Marlies is dat ook Carin van den Berg (moeder van Mariël en Silke Bouma, ook spelers van Oliveo Handbal). Ook nu zaten er weer vele shirts en broekjes bij...
Read More

De Grote clubactie update

De Grote clubactie update De Grote clubactie is al een tijdje onderweg en de eerste volle boekjes zijn inmiddels al ingeleverd. Mocht jouw boekje vol zijn, lever het dan in bij jouw coach voor 17 november. Iedereen die zijn boekje inlevert, krijgt een leuk Oliveo cadeautje. Op de volgende site https://kids.clubactie.nl/ vind je alle acties voor de jeugd van de grote clubactie. Je kunt je daar bijvoorbeeld met je team aanmelden voor een handbalclinic als jullie samen 200 loten verkocht hebben of met z’n tweeën 50 loten. De A en B jeugd hebben een andere uitdaging van ons gekregen. Zij moeten met hun team een bepaald aantal contante loten verkopen. Sommigen hebben hun deel al verkocht, het is nu wachten of de rest er ook in slaagt, zodat ze met hun team een hapje in de kantine mogen eten. Sten, Finn en Malin hebben al een superlot verkocht aan de onderstaande bedrijven. Verkoop jij ook nog een superlot? Dan maken we namelijk een nog...
Read More

Uitloting obligaties

Stichting Oliveo Handbal loot jaarlijks drie obligaties uit Over 2018 zijn drie obligaties ten behoeve van de nieuwbouw Oliveo uitgeloot, dat zijn de nummers: 40, 57 en 119. Mocht u als eigenaar van deze obligaties de aflossing en bijbehorende premie wederom willen schenken aan de vereniging, dan hoeft u niets te doen en zijn wij u ten zeerste erkentelijk. Mocht u daarentegen wel prijs stellen op uitbetaling van € 200,00 dan volstaat een e-mail naar de penningmeester: luscuere@planet.nl. Dit dient binnen drie maanden na datum van deze publicatie te geschieden, anders vervalt de aanspraak. Hoogachtend, Stichting Oliveo Handbal P.G. Luscuere penningmeester...
Read More

Algemene Ledenvergadering – 29 oktober 2018 | 20.00 uur

Algemene Ledenvergadering - 29 oktober 2018 | 20.00 uur Het bestuur van Oliveo Handbal nodigt hierbij haar leden, Ereleden, Leden van Verdienste, ouders van jeugdleden, Vrienden van Oliveo Handbal en overige belangstellenden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van Oliveo Handbal, jaargang 2018-2019. De financiële stukken liggen vanaf 19.00 uur ter inzage....
Read More

Record aantal zwemmers in de Viergang

Record aantal zwemmers in de Viergang Zaterdagavond 6 oktober was de zwemavond weer een groot succes bij de afgehuurde Viergang. Iets meer dan 120 jeugdleden hadden het super naar hun zin met elkaar. Vooral het grote luchtkussen op het water was erg populair en met (te) veel kinderen erop viel het niet mee om erop te blijven. Met een pakje drinken en zakje chips ging iedereen rond half negen weer naar huis. De aanwezige ouders willen we hierbij nog even bedanken voor de extra ‘toezicht’. Tot de volgende activiteit, groeten van de activiteitencommissie....
Read More