Bericht uit Kenia

Een bericht uit Kenia

Beste Oliveanen,

De stichting ‘Wij steunen Kenia’ steunt sinds 2003 een basisschool en zijn directe omgeving in een droog en arm gebied, de Mwerenischool. Ooit gestart als project van de Johannesschool te Pijnacker (door de ouders van Rijnse Onland) is de stichting na enkele jaren zelfstandig voortgezet. Met steun van vele basisschoolleerlingen van onder andere de Mariaschool, de Johannesschool, de Keizerskroon uit Pijnacker en het Spectrum te Delfgauw zijn er op de Mwerenischool al heel wat zaken veranderd.

Vorig jaar heeft Marlies Bles met haar gezin (Els, Roel en Wies van Broekhoven, allen spelers van Oliveo Handbal) een bezoek gebracht aan deze school en heeft zij de leerlingen in Kenia blij kunnen maken met (oude) handbalshirts van Oliveo. Dit jaar hebben bestuursleden weer een bezoek gebracht aan de school. Naast Marlies is dat ook Carin van den Berg (moeder van Mariël en Silke Bouma, ook spelers van Oliveo Handbal). Ook nu zaten er weer vele shirts en broekjes bij alle extra bagage. De leerkrachten en kinderen waren hier weer heel blij mee! De shirts werden aangetrokken, de eveneens meegebrachte ballen opgepompt, teams werden gemaakt en de wedstrijden konden beginnen! Ook de sporttassen hebben weer een nieuwe bestemming gekregen: de leerkrachten gebruiken deze thuis als kledingkast 😊.

Ieder jaar zijn er op de school verbeteringen, nu door flinke toename van het aantal kleuters, constante energielevering door gesponsorde zonnepanelen en de start van een ICT-project. Leerlingen en leerkrachten zijn enorm gemotiveerd om beter te presteren. Voor het eerst in de geschiedenis van de Mwerenischool heeft zeker één leerling de puntengrens bereikt voor een door de overheid gesponsorde middelbare schoolopleiding! Voor andere leerlingen zijn we nog op zoek naar sponsors voor vakonderwijs; de kosten hiervoor zijn € 180 voor twee jaar.                                          

Voor meer informatie kun je terecht bij Carin en Marlies of via www.wijsteunenkenia.nl


Bij deze willen we Oliveo Handbal, Van Buytene EN de Guyter heel erg bedanken voor de sponsoring van de sporttenues en sporttassen. Wij hebben met eigen ogen gezien hoe welkom dit alles is.


Asante sana ( = heel erg bedankt) namens

Carin van den Berg en Marlies Bles, stichting Wij Steunen Kenia

 

De Grote clubactie update

De Grote clubactie update

De Grote clubactie is al een tijdje onderweg en de eerste volle boekjes zijn inmiddels al ingeleverd. Mocht jouw boekje vol zijn, lever het dan in bij jouw coach voor 17 november. Iedereen die zijn boekje inlevert, krijgt een leuk Oliveo cadeautje.

Op de volgende site https://kids.clubactie.nl/ vind je alle acties voor de jeugd van de grote clubactie. Je kunt je daar bijvoorbeeld met je team aanmelden voor een handbalclinic als jullie samen 200 loten verkocht hebben of met z’n tweeën 50 loten.

De A en B jeugd hebben een andere uitdaging van ons gekregen. Zij moeten met hun team een bepaald aantal contante loten verkopen. Sommigen hebben hun deel al verkocht, het is nu wachten of de rest er ook in slaagt, zodat ze met hun team een hapje in de kantine mogen eten.

Sten, Finn en Malin hebben al een superlot verkocht aan de onderstaande bedrijven. Verkoop jij ook nog een superlot? Dan maken we namelijk een nog grotere kans op een feest voor de vereniging en je maakt natuurlijk een grotere kans om de topverkoper van jouw categorie te worden!

Uitloting obligaties

Stichting Oliveo Handbal loot jaarlijks drie obligaties uit

Over 2018 zijn drie obligaties ten behoeve van de nieuwbouw Oliveo uitgeloot, dat zijn de nummers: 40, 57 en 119.

Mocht u als eigenaar van deze obligaties de aflossing en bijbehorende premie wederom willen schenken aan de vereniging, dan hoeft u niets te doen en zijn wij u ten zeerste erkentelijk.

Mocht u daarentegen wel prijs stellen op uitbetaling van € 200,00 dan volstaat een e-mail naar de penningmeester: luscuere@planet.nl.

Dit dient binnen drie maanden na datum van deze publicatie te geschieden, anders vervalt de aanspraak.

Hoogachtend,

Stichting Oliveo Handbal

P.G. Luscuere

penningmeester

Record aantal zwemmers in de Viergang

Record aantal zwemmers in de Viergang


Zaterdagavond 6 oktober was de zwemavond weer een groot succes bij de afgehuurde Viergang. Iets
meer dan 120 jeugdleden hadden het super naar hun zin met elkaar. Vooral het grote luchtkussen op
het water was erg populair en met (te) veel kinderen erop viel het niet mee om erop te blijven. Met
een pakje drinken en zakje chips ging iedereen rond half negen weer naar huis. De aanwezige ouders
willen we hierbij nog even bedanken voor de extra ‘toezicht’.
Tot de volgende activiteit, groeten van de activiteitencommissie.

Welp van de Week: IJsbrand

IJsbrand de Graaf

Hoi allemaal,

Ik ben IJsbrand de Graaf en ik zit in D5.

Sinds kort zit ik op handbal en ik was laatst Welp van de Week.

De Heren 1 heeft toen erg goed gespeeld.

Ik heb gezellig gepraat met Leroy en Dylan. Spelregels die ik niet begreep, hebben ze uitgelegd.

Ik vond het erg leuk om het spel van een ervaren team te zien.

De coach van de HS1 was een grappige en geniale man.

Goed om te zien dat de verhouding tussen de coach en de spelers zo klein is. De coach bepaalde niet alles, maar dacht goed mee.

Graag wil ik het team bedanken en ook Wouter, die me hielp bij de warming-up.

Groetjes, IJsbrand

https://photos.google.com/share/AF1QipPoqD3–fid74FD5EK3L1Mb-p_obVjnDanmsnCAdoEmRqJ4dJKMG0hs1uvjjRjT8A?key=elBhNTQ4dERZZzMzdmVFb3RkaDdRSGNMdEZEVWpn