Contributie inning 2e termijn seizoen 2018-2019

Contributie inning 2e termijn seizoen 2018-2019 Vanaf dit seizoen wordt de contributie in 4 termijnen geïnd. De inning van de 2e termijn zal eind november d.m.v. een automatische incasso worden gedaan. Wij vertrouwen erop dat u zorg draagt dat deze incasso zonder stornering kan plaatsvinden. Dit scheelt ons veel tijd en de vereniging geld. Kledinggeld De afgelopen jaren is de eenmalige bijdrage voor het kledinggeld van € 25,00 per lid niet geïnd. Dit zal alsnog met terugwerkende kracht gedaan worden in het begin van december. Voor de leden die dit seizoen lid zijn geworden, zal deze bijdrage d.m.v. een automatische incasso later in het seizoen worden geïnd....
Read More

Team van het jaar verkiezing

Het doel van de prijs is om een teamprestatie extra onder de aandacht te brengen. Het kan om een handbalteam gaan, maar ook om een aantal commissieleden die met elkaar een waardevolle prestatie hebben geleverd voor Oliveo Handbal. Het is een waarderings- en een stimuleringsprijs. De prijs wordt door het bestuur tijdens de Nieuwjaarsreceptie uitgereikt en geldt voor de prestatie van het jaar ervoor. Leden en betrokkenen van Oliveo Handbal worden uitgenodigd om teams te nomineren....
Read More

De Grote Clubactie update

De Grote clubactie inleveren! De periode dat we loten kunnen invoeren is verlengd tot 29 november. Mocht je het boekje dus nog niet ingeleverd hebben, doe dit dan zo snel mogelijk bij jouw coach of in de tas die komend weekend in de kantine achter de bar staat. De A - en B-jeugd vragen we het geld en/of de overgebleven loten in te leveren bij de afgesproken personen. Dit ook graag voor 29 november, zodat we kunnen zien wat er verkocht is. Sten, Finn, Malin en de broers Rens en Niels hebben al een superlot verkocht aan de onderstaande bedrijven. Verkoop jij op de valreep ook nog een superlot? Dan maken we namelijk een grotere kans op een feest voor de vereniging en je maakt natuurlijk een grotere kans om de topverkoper van jouw categorie te worden!  ...
Read More

Pilotproject alcoholpreventie bij Oliveo Handbal

Jeugd, sport en alcohol een uitdaging Oliveo Handbal doet mee aan pilotproject! Het gebruik van alcohol door jongeren onder de 18 jaar is in Nederland niet toegestaan. En dat is niet voor niets. Op jonge leeftijd is alcoholgebruik schadelijk voor de gezondheid. We weten dat deze nieuwe wet in de praktijk moeilijk te handhaven is. Voornamelijk in sportkantines waar alcohol en jeugd samenkomen, vergt het de verenigingsvrijwilligers veel energie om dit in goede banen te leiden. De Gemeente Pijnacker-Nootdorp, De Sportraad Pijnacker-Nootdorp en diverse Sportverenigingen gaan samenwerken om dit, soms gevoelige, onderwerp beter bespreekbaar te maken. OLIVEO Handbal heeft de primeur! OLIVEO Handbal is een van de grootste handbalverenigingen van Nederland en gaat een pilotproject draaien. De ervaringen die in dit pilotproject worden opgedaan worden gebruikt bij de verdere uitvoering bij de overige sportverenigingen. In dit project worden er een tweetal bijeenkomsten gehouden waar de C-, B- en jongste A-jeugd door specialisten op ludieke wijze worden gewezen op de gevaren van alcohol. Dit gebeurt met een interactief programma waar...
Read More

Nieuws vanuit het Wedstrijdsecretariaat

Nieuws vanuit het Wedstrijdsecretariaat Beste leden van Oliveo Handbal, Sinds eind oktober zal ik het Wedstrijdsecretariaat beheren. Mijn naam is René Westphal en heb de afgelopen 6 jaar veel ervaring opgedaan bij onze buurvereniging TOGB, waar ik oa facilitair, TC zaken en Wedstrijdzaken tot mijn taakveld als vrijwilliger had. Met de overstap van mijn dochter Denise (DB2) ben ik meegekomen en zie de uitdaging met deze taak als vrijwilliger voor Oliveo positief tegemoet. Om te beginnen wil ik vanaf deze kant Nicolette heel bedanken voor het op zeer nauwgezette wijze uitvoeren van deze taak gedurende de afgelopen jaren, tevens was de overdracht naar mij heel plezierig en goed te noemen. Het takenpakket van het Wedstrijdsecretariaat kun je het beste omschrijven als een spin in het web van Handballand, want als je ergens iets doet binnen de vereniging geeft dat effect op alle fronten. Binnen Nederland is NHV onze grootste aanspreekpunt en gebruikt als tool hiervoor Sportlink, deze kennen jullie allemaal in de vorm van...
Read More