Vacatures

Wij zoeken vrijwilligers voor de volgende belangrijke functies:


Voorzitter Oliveo Handbal

De functie

De voorzitter zit de bestuursvergaderingen voor, bewaakt de normen en waarden, waarborgt de langetermijnvisie van de vereniging en zorgt ervoor dat al haar leden vertegenwoordigd zijn.

Dit alles door middel van een prettige, nauwe samenwerking met medebestuursleden waarbij gezag voortkomt uit wederzijds respect. Een voorzitter is contactpersoon naar de gemeente en eindverantwoordelijke van de gehele club.

Het is van belang dat bestuursbreed alle capaciteiten en kennis nodig binnen de vereniging, vertegenwoordigd zijn. Dit hoeft niet enkel bij de voorzitter te zitten, bestuursleden vullen elkaar hierin aan. Echter helpt het wel wanneer de voorzitter het voor elkaar krijgt om alle kwaliteiten van de andere bestuursleden aan te spreken, clubleden weet te betrekken en de potentie van de gehele handbalclub weet te ontsluiten.

Naast besturen staat het een voorzitter natuurlijk vrij zich ook verder te verdiepen in de dagelijkse gang van zaken, zodat hij een duidelijk beeld krijgt van wat er zich zoal in de club afspeelt.

Wij vragen

 • 8 tot 10 vergaderingen per jaar, plus voorbereiding en uitvoering acties.
 • Gesprekken met derden over ideeën, uitvoering taken, problemen op diverse momenten.
 • Mails lezen en sturen op diverse momenten.
 • Regelmatig op de vereniging aanwezig zijn om voeling te houden met de praktijk.
 • Ongeveer 10 uur per week

Neem contact op via dit contactformulier.


Bestuurslid Technische Zaken

De functie

Dit bestuurslid is verantwoordelijk voor alle activiteiten op handbaltechnisch gebied en stuurt twee commissies aan, de Cie. Technische Zaken (CTZ) en de Cie. Scheidsrechterszaken (CSZ). Met die commissies houdt hij/zij contact en hij/zij is ook degene, die voorstellen vanuit beide commissies inbrengt in de bestuursvergadering. Verder houdt hij/zij toezicht op de totstandkoming en uitvoering van het handbaltechnisch beleid. Het bestuurslid Technische Zaken praat daarnaast in het bestuur ook mee over andere bestuurlijke zaken. Dat vraagt om een bredere oriëntatie op wat in de vereniging speelt.

Wij vragen

 • 8 tot 10 vergaderingen per jaar, plus voorbereiding en uitvoering acties.
 • Gesprekken met derden over ideeën, uitvoering taken, problemen op diverse momenten.
 • Mails lezen en sturen op diverse momenten.
 • Regelmatig op de vereniging aanwezig zijn om voeling te houden met de praktijk.
 • Ongeveer 6 uur per week

Wij bieden

Een vlak om te vergaderen en beleid te maken op het technische vlak van de vereniging. Een bestuursfunctie draagt bij aan de lange termijnvisie van de vereniging en de reden dat jij of jouw kind hier kan handballen!

Jij biedt

Heb jij een gedegen handbalachtergrond? Wil jij bijdragen aan het uitstippelen van de handbaltechnische koers van Oliveo Handbal? Dan zoeken we jou!

Contact

Neem contact op via dit contactformulier.


Bestuurslid Algemene Zaken

De functie

Het té smalle bestuur is met spoed op zoek naar aanvulling. De taak van bestuurslid Algemene Zaken is nader in te vullen; afhankelijk van de tijd en de interesse van de kandidaat. Het is belangrijk het bestuur uit te breiden met mensen die mee willen denken. Het is altijd mogelijk een bestuursvergadering vrijblijvend bij te wonen

Wij vragen

 • 8 tot 10 vergaderingen per jaar, plus voorbereiding en uitvoering acties
 • Gesprekken met derden over ideeën, uitvoering taken, problemen op diverse momenten.
 • Mails lezen en sturen op diverse momenten.
 • Regelmatig op de vereniging aanwezig zijn om voeling te houden met de praktijk.
 • Ongeveer 6 uur per week

Wij bieden

Een vlak om te vergaderen en beleid te maken van de vereniging. Een bestuursfunctie draagt bij aan de lange termijnvisie van de vereniging.

Jij biedt

Wil jij meedenken over de langere termijnvisie van de vereniging? Wil jij bijdragen aan het uitstippelen van de koers van Oliveo Handbal? Dan zoeken we jou!

Contact

Neem contact op via dit contactformulier.


Voorzitter Commissie Technische Zaken

De functie

 • Voorzitten van de TC vergaderingen
 • Contact onderhouden met en informeren van bestuurslid Technische Zaken.
 • Leiding geven aan totstandkoming en uitvoering van het handbaltechnisch beleid.
 • Aansturen van de overige leden van de CTZ.
 • Binnen CTZ opstellen jaarplan en bewaken voortgang van lopende acties.
 • Binnen CTZ opstellen en bewaken begroting met betrekking tot Technische Zaken.

Wij vragen

 • 8 tot 10 vergaderingen per jaar, plus voorbereiding en uitvoering acties.
 • Gesprekken met derden over ideeën, uitvoering taken, problemen op diverse momenten.
 • Mails lezen en sturen op diverse momenten.
 • Regelmatig op de vereniging aanwezig zijn om voeling te houden met de praktijk.
 • Ongeveer 6 uur per week

Wij bieden

Een vlak om te vergaderen en beleid te maken op het technische vlak van de vereniging. Bijdragen aan deze commissie draagt bij aan de kern van de vereniging en de reden dat jij of jouw kind hier kan handballen!

Jij biedt

Heb jij een gedegen handbalachtergrond? Wil jij bijdragen aan het uitstippelen van de handbaltechnische koers van Oliveo Handbal? Dan zoeken we jou!

Contact

Neem contact op via dit contactformulier.


Voorzitter Commissie Vrijwilligerszaken

De functie:

Onze voornaamste taak is om vrijwilligers te vinden, te binden en te boeien voor het werk bij onze vereniging. Ons doel is om de taken te vinden voor vrijwilligers die passen bij de activiteiten die zij leuk vinden.

Wij organiseren daarnaast ook:

 • Verkiezing van vrijwilliger van het jaar / team van het jaar
 • De werving van maatschappelijke stagiars
 • Een borrel voor de vrijwilligers aan het begin van het jaar
 • Verdeling consumptiekaarten onder trainers
 • Organisatie klusdag tijdens NLDoet

Wij vragen:

Ongeveer 4 vergaderingen per jaar, deze zijn vooral rond de tijd dat er iets geregeld moet worden. De vergaderingen duren ongeveer 1,5 à 2 uur en zijn vooral erg gezellig!

Je aanwezigheid op de NLDoet dag wordt ook erg op prijs gesteld.

Wij bieden:

Een gezellig team van dames dat het leuk vindt om mensen te werven voor de diverse commissies en de vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Bijdragen aan deze commissie draagt bij aan de kern van de vereniging en de reden dat jij of jouw kind hier kan handballen!

Jij biedt:

Je hebt geen ervaring nodig. Ouders van leden kunnen zich hiervoor opgeven, maar seniorleden kunnen zich ook opgeven en ervaring opdoen in het vrijwilligerswerk.

Contact

Neem contact op via dit contactformulier.