Teamindelingen

De teamindelingen zijn nog niet definitief doordat er nog aan- en of afmeldingen kunnen volgen. De indelingen zijn zo zorgvuldig mogelijk in een zo breed mogelijk kader besproken. Dit kan betekenen dat niet alle wensen kunnen worden ingewilligd.

We willen een inloopavond organiseren mocht het zijn dat de ouder e/o kind over de indeling een gesprek wil. Tijdens deze avond zal de mentor van de categorie eronder en de mentor van de huidige categorie aanwezig zijn.

Donderdag 12 april is deze inloopavond.

  • Voor de E-jeugd tussen 19:30 – 20:00 uur
  • Voor de D-jeugd tussen 20:00 – 20:30 uur
  • Voor de HC en HB jeugd tussen 20:30 – 21:00 uur.
  • Voor de DC, DB en DA zal nog een aanvullende datum volgen.

Mocht het gesprek een vervolg nodig hebben, dan maken we op die avond een afspraak. Het is geen garantie nadat de argumenten zijn aangehoord, deze ook worden gehonoreerd.

Binnen de F-jeugd zijn vele aanmeldingen waardoor de indeling nog instabiel is.

Er is een voorlopige indeling gemaakt die in de loop van het veldseizoen een meer definitievere vorm gaat krijgen. We hebben gekozen om de indeling later bekend te maken.

Binnen de E-jeugd is de groei niet zo hard als bij de F-jeugd. We zien altijd wel een paar aanmeldingen na het schoolhandbal toernooi. Nu zijn hebben we 3 teams waarbij na een paar aanmeldingen dit leidt tot 4 teams.

De teamindeling van de DC, DB en DA wordt binnen 14 dagen kenbaar gemaakt.

Er trainen nu meerdere dames mee die aan het overwegen zijn om lid te worden van Oliveo handbal. Mochten deze overwegingen leiden tot aanmeldingen dan is de huidige opzet niet correct. Om teleurstellingen te willen voorkomen willen we secuur te werk gaan waardoor we een buffer hebben ingebouwd van 14 dagen.

De teamindeling van de HC en HB is dusdanig opgezet dat uitbreiding mogelijk is.

HB1 is zo klein mogelijk gehouden om bij wedstrijden roulerend gebruik te kunnen maken van de mannen uit HB2. Het doel is een zo groot mogelijke groep HB bij Oliveo handbal te houden.

Helaas was het niet mogelijk om een HA team op te kunnen stellen. Vele mogelijkheden zijn onderzocht met als doel om zo veel mogelijk jongens te laten ballen binnen de club.