Teamgesprekken afgerond

In de periode januari – maart zijn de jaarlijkse teamgesprekken gevoerd met alle teams/groepen van D jeugd t/m recreanten. Een hele klus, want in totaal betekende dit 21 gesprekken. Gelukkig hadden we een flinke groep mensen, die bereid waren als gespreksleider dan wel verslaglegger een steentje bij te dragen. Per gesprek waren steeds twee mensen nodig.
Dank aan Tineke van Adrichem ( die met 11 verreweg de meeste gesprekken voerde), Amy Hauser, Judith van den Bosch, Ingrid Bruinen, Lisa Loomans, Mirjam van Etten, Bert Heemskerk, Marcel Broekarts, Paul Crijnen, Johan Kempers en Mark Jense voor hun bijdragen.
Dank ook aan mentoren, coaches, trainers en teamverantwoordelijken voor de medewerking om de gesprekken in te plannen.

De opbrengst

Over het algemeen is er tevredenheid. Veel spelers en speelsters hebben het naar hun zin en vinden Oliveo Handbal een fijne vereniging. De evenementen, die worden georganiseerd, zoals het lasergamen, kunnen op veel bijval rekenen. Vanuit de senioren kwam de wens om wat vaker iets te organiseren.
Ook binnen de groepen en teams is er over het algemeen sprake van tevredenheid.
Natuurlijk zijn er daarnaast kritische opmerkingen gemaakt. Die gaan nogal eens over trainingen. Bij de jeugd over de vraag waarom bepaalde teams met elkaar trainen en niet apart? Bij de senioren over late trainingstijden. Iedereen wil graag tussen acht en negen uur ’s avonds trainen.
Aan de heren seniorenkant is de opkomst wel een ding. Het samen verantwoordelijk zijn om wekelijks een compleet team op de been te brengen, wordt niet door iedereen evenzeer gevoeld. Sommige teamgenoten melden zich makkelijk af of blijven gewoon weg, waardoor twee keer een herenteam niet bij een uitwedstrijd is verschenen.

In de gesprekken is ook vooruit gekeken naar het nieuwe seizoen. Wie gaat door en wie haakt af? Wat zijn de wensen? Dat leverde de nodige bouwstenen op voor de teamindeling voor het komende handbalseizoen.

Tenslotte hebben we in alle gesprekken even aandacht besteed aan de vertrouwenspersoon, die we bij Oliveo Handbal hebben. Bij Ine Fransen (vertrouwenspersoon@oliveohandbal.nl) kan iedereen terecht, die iets vertrouwelijks aan de orde wil stellen of ergens geen goed gevoel bij heeft.

Het vervolg

De verslagen van de gesprekken zijn teruggekoppeld naar de mentoren, de trainers en de coaches. Verder is een samenvatting opgesteld, die besproken is in de Cie. Technische Zaken en zijn relevante punten, o.a. over schoonmaak, kantine e.d. doorgegeven aan het bestuur.

Piet van Adrichem