Algemene Verordening Gegevensbescherming

  • 10 juli 2018

Algemene Verordening Gegevensbescherming  –  AVG Oliveo Handbal

Per 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. 

Om aan te tonen dat Oliveo Handbal zich aan de wet houdt, heeft het bestuur het Stappen-plan dat de Stichting AVG heeft aangeboden in z’n geheel uitgevoerd. In dit Stappenplan wordt aandacht besteed aan de gegevensverwerking, noodzakelijke aandachtspunten en vereisten. Op basis van deze invulling heeft Oliveo Handbal een verklaring ontvangen dat Oliveo Handbal de inspanningen heeft verricht die voortvloeien uit de Algemene Verorde-ning Gegevensbescherming (AVG). 

De persoonsgegevensverwerking is in kaart gebracht en daaruit blijkt dat Oliveo Handbal persoonsgegevens alleen gebruikt voor eigen doeleinden, zoals de organisatie rond de handbalwedstrijden en -trainingen, de Nieuwsbrief, de interne communicatie, het inroosteren van vrijwilligers, de organisatie van activiteiten, het handbalkamp en de distributie van .LIVE. 

Er worden geen gegevens aan derden verstrekt anders dan aan het NHV, omdat het NHV deze informatie nodig heeft voor de organisatie van de competities. Alleen het hoogst noodzakelijke wordt geregistreerd. 

Indien gewenst kunt u Oliveo Handbal verzoeken persoonlijke informatie of foto’s van u of uw kind van de site of uit bestanden te halen. 

De belangrijkste bestanden zijn beveiligd met wachtwoorden. 

Heeft u nog vragen dan kunt u deze stellen aan het bestuur via secretaris@oliveohandbal.nl. 

 

Het bestuur van Oliveo Handbal