Contributie inning 2e termijn seizoen 2018-2019

  • 25 november 2018

Contributie inning 2e termijn seizoen 2018-2019

Vanaf dit seizoen wordt de contributie in 4 termijnen geïnd. De inning van de 2e termijn zal eind november d.m.v. een automatische incasso worden gedaan.

Wij vertrouwen erop dat u zorg draagt dat deze incasso zonder stornering kan plaatsvinden. Dit scheelt ons veel tijd en de vereniging geld.

Kledinggeld

De afgelopen jaren is de eenmalige bijdrage voor het kledinggeld van € 25,00 per lid niet geïnd. Dit zal alsnog met terugwerkende kracht gedaan worden in het begin van december.

Voor de leden die dit seizoen lid zijn geworden, zal deze bijdrage d.m.v. een automatische incasso later in het seizoen worden geïnd.