Pilotproject alcoholpreventie bij Oliveo Handbal

  • 18 november 2018

Jeugd, sport en alcohol een uitdaging

Oliveo Handbal doet mee aan pilotproject!

Het gebruik van alcohol door jongeren onder de 18 jaar is in Nederland niet toegestaan.
En dat is niet voor niets. Op jonge leeftijd is alcoholgebruik schadelijk voor de gezondheid.
We weten dat deze nieuwe wet in de praktijk moeilijk te handhaven is.
Voornamelijk in sportkantines waar alcohol en jeugd samenkomen, vergt het de verenigingsvrijwilligers veel energie om dit in goede banen te leiden.
De Gemeente Pijnacker-Nootdorp, De Sportraad Pijnacker-Nootdorp en diverse Sportverenigingen gaan samenwerken om dit, soms gevoelige, onderwerp beter bespreekbaar te maken.
OLIVEO Handbal heeft de primeur!
OLIVEO Handbal is een van de grootste handbalverenigingen van Nederland en gaat een pilotproject draaien. De ervaringen die in dit pilotproject worden opgedaan worden gebruikt bij de verdere uitvoering bij de overige sportverenigingen.
In dit project worden er een tweetal bijeenkomsten gehouden waar de C-, B- en jongste A-jeugd door specialisten op ludieke wijze worden gewezen op de gevaren van alcohol. Dit gebeurt met een interactief programma waar o.a. met een dronkemansbril getracht wordt te sporten. Ook de ouders worden uitgenodigd aanwezig te zijn.
De discussie en het actief ervaren van de gevolgen van alcohol is een beproefd concept wat o.a. in het Westland met succes wordt uitgevoerd.
De avonden zijn op donderdag 29 november en dinsdag 11 december aanstaande in het clubgebouw van OLIVEO Handbal van 19.00-21.00 uur.
De Gemeente financiert het project. De trainingen worden verzorgd door Brijder Jeugd. De Sportraad Pijnacker-Nootdorp co├Ârdineert de vervolgstappen naar de sportverenigingen toe.
Alle barvrijwilligers kunnen een IVA-cursus volgen op donderdag 13 december om het IVA-certificaat te halen.

We verwachten een hoge opkomst,
Het bestuur Oliveo Handbal