Teamgesprekken

  • 5 december 2018

Teamgesprekken

Sinds enige tijd voeren we jaarlijks gesprekken met alle teams en groepen vanaf de D jeugd. Dit vindt plaats ongeveer halverwege het handbalseizoen, dus in de periode januari – februari.

Die gesprekken zijn we enkele jaren geleden gestart om inzicht te krijgen in de tevredenheid, maar dus ook mogelijke onvrede of problemen in teams en met het lidmaatschap van Oliveo Handbal. Uiteraard met de bedoeling zaken te verbeteren en daarmee leden behouden.

In ons enthousiasme destijds hebben we daar alle teams en groepen vanaf de D jeugd bij betrokken. Dat werd meteen een flinke uitdaging, want Oliveo is een grote handbalvereniging.

Nu we de cyclus meerdere jaren gecontinueerd hebben, zien we enkele trends waar we op willen inspelen.

In onze ogen zijn de gesprekken het meest van belang bij de C, B en A jeugd. Dat is een leeftijd waarop jongeren kwetsbaar zijn en makkelijker afhaken. Hoewel ze in de gesprekken minder open zijn en voorzichtiger naar elkaar, dan jongere jeugd en senioren, kunnen goede gesprekspartners hier wel signalen oppakken. Dat is in het verleden ook gebeurd en daar hebben we bijvoorbeeld ook actie op kunnen ondernemen.

Kortom, met deze groep jeugdleden zouden we de gesprekken graag voortzetten. Dat zijn overigens al 10 teams.

Bij de senioren en recreantengroepen speelt minder. Die zijn over het algemeen gewend de eigen boontjes te doppen. Problemen zijn er natuurlijk wel, maar lost men vaak zelf op. Uitzondering misschien de wat jongere seniorenteams, die nog moeten leren op eigen benen te staan.

We hebben binnen de CTZ het gevoel, dat we aan hun problemen, zoals een late trainingstijd, eigenlijk ook weinig kunnen doen. We kunnen ons dan ook voorstellen, dat deze teams vinden dat zo’n teamgesprek minder zinvol is.

Daar willen we op inspelen, door hen een teamgesprek aan te bieden, maar die keuze bij henzelf te laten. Stellen ze prijs op zo’n gesprek, dan gaan we het organiseren.

Bij de D jeugd denken we, dat de jeugd in veel gevallen de weg nog weet te vinden naar hun eigen coach en/of trainer om hun mening te geven en zaken aan te kaarten. Dit is een leuke groep om mee te spreken, maar ze zouden ook zonder kunnen.

Kortom, als we voldoende gespreksleiders vinden, dan betrekken we ook de 5 D teams bij de teamgesprekken. Aangezien elk gesprek door twee gespreksleiders wordt geleid, waarbij één vooral het gesprek leidt en de ander het verslag maakt, hebben we nogal wat gespreksleiders m/v nodig.

Inmiddels hebben we alle gespreksleiders m/v, die vorig jaar hun steentje bijdroegen, gevraagd om opnieuw enkele gesprekken voor hun rekening te nemen. Uiteraard vallen ook weer mensen af, vanwege andere prioriteiten.

Daarom zijn we op zoek naar nieuwe gespreksleiders. Heeft u of heb je interesse om enkele teamgesprekken te leiden, dan graag een reactie. Het hoeft dus niet alleen, vraagt in een korte periode wat extra tijd, maar is daarna ook weer afgerond.

We hopen op de nodige respons, want we zouden het zonde vinden om dit nuttige contactmoment weer uit onze handen te laten glippen. Heb je een tip voor iemand, die we ook zouden kunnen vragen, dan sta ik daar uiteraard voor open. Reacties kunnen naar onderstaand mailadres.

Streven is de gesprekken te organiseren voor de kerst en dan in januari met een uitloop naar februari  uit te voeren. Van alle gespreksverslagen wordt een samenvatting gemaakt voor CTZ en bestuur en aan te pakken punten en of problemen, daarmee gaan we uiteraard aan de slag.

Namens de CTZ,

Met vriendelijke groet, Piet van Adrichem

pietvanadrichem@kpnmail.nl