Uitloting obligaties

  • 22 oktober 2018

Stichting Oliveo Handbal loot jaarlijks drie obligaties uit

Over 2018 zijn drie obligaties ten behoeve van de nieuwbouw Oliveo uitgeloot, dat zijn de nummers: 40, 57 en 119.

Mocht u als eigenaar van deze obligaties de aflossing en bijbehorende premie wederom willen schenken aan de vereniging, dan hoeft u niets te doen en zijn wij u ten zeerste erkentelijk.

Mocht u daarentegen wel prijs stellen op uitbetaling van € 200,00 dan volstaat een e-mail naar de penningmeester: luscuere@planet.nl.

Dit dient binnen drie maanden na datum van deze publicatie te geschieden, anders vervalt de aanspraak.

Hoogachtend,

Stichting Oliveo Handbal

P.G. Luscuere

penningmeester