Vrienden van Oliveo Handbal (VvOH)

Wie zijn de VvOH?

De VvOH is een commissie van Oliveo Handbal welke tot doel heeft het financiële, sociale en maatschappelijke draagvlak van Oliveo Handbal te vergroten door het leveren van een jaarlijkse financiële bijdrage, die de gehele club ten goede komt.

Zij doet dit door het werven van Vrienden, het onderhouden van het contact met de Vrienden en het organiseren van activiteiten om de binding met de Vrienden  te vergroten

Lidmaatschap

Vriend kunnen worden:

  • buitenstaanders
  • (oud)leden en bestuursleden Oliveo handbal
  • ouders van jeugdleden

Kortom – iedereen die Oliveo Handbal een warm hart toedraagt.

Geldelijke bijdrage

Personen doneren minimaal € 50,00 per verenigingsjaar.

Het is ook mogelijk om:

  • een partner lidmaatschap af te sluiten. Dit lidmaatschap is alleen mogelijk als er al een lidmaatschap op hetzelfde adres is afgesloten. Dit partnerlidmaatschap bedraagt dan € 25,00 per jaar (bovenop de € 50,00 van het hoofdlidmaatschap).
  • een studentenlidmaatschap af te sluiten. Dit is alleen mogelijk als men ingeschreven staat bij een erkende onderwijsinstelling. Dit studentenlidmaatschap bedraagt € 25,00 per jaar.

Jaarlijks zal in september een brief naar de vrienden verzonden worden met de vraag om het jaarlijks bedrag over te maken.

Het lidmaatschap gaat op naam, is niet overdraagbaar en wordt aangegaan per verenigingsjaar (1 juli t/m 30 juni).

Duur van het lidmaatschap:

Het lidmaatschap wordt aangegaan door het invullen en ondertekenen van een inschrijvingsformulier. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd tot schriftelijke opzegging ten minste twee maanden voor het einde van het verenigingsjaar.

Bij aanmelding in de loop van het seizoen is een evenredig deel van het jaarbedrag verschuldigd. Bij opzegging in de loop van het seizoen vindt geen restitutie plaats.

De commissie Vrienden van Oliveo Handbal bestaat momenteel uit:
– Nico van den Besselaar, voorzitter
– Marianne Nooijen, secretaris
– Ine Fransen, penningmeester
– Corine Bakker, ledenwerving

U kunt ons o.a. bereiken via mail

U kunt via deze link het Aanmeldformulier Vrienden van Oliveo Handbal

 

-