Comissie Commerciële Zaken (CCZ)
De commissie commerciële zaken (CCZ) houdt zich bezig met de werving van nieuwe sponsoren en het relatiebeheer aangaande bestaande sponsoren. Omdat sponsoring een belangrijke levensader is voor de vereniging houdt de commissie zich actief bezig met het werven van nieuwe sponsoren. Claudia Weber, Jaap Kloeg, Tom Drummen, Remco Verschoor, Rijnse Onland vormen het hart van de commissie. Gezien de beperkte samenstelling van de commissie is er geen directe taakverdeling, maar een verdeling waarin onderscheid gemaakt wordt tussen onderhoud van contacten met de huidige sponsoren en het werven van nieuwe lijkt logisch. Zeker waar dit aansluit bij de krachten van de verschillende commissieleden.

De CCZ zoekt versterking!
De commissie commerciële zaken is nog op zoek naar uitbreiding. Het liefst met twee of drie mensen die de vereniging een warm hart toedragen en het commerciële zelf ook leuk vinden. Meer handen maken ook het werven van sponsoren en het onderhouden van de relaties licht werk. Mocht je interesse hebben, neem dan vooral contact op met de CCZ of stuur een mail naar vrijwilliger@oliveo-handbal.nl.