Digitale Algemene Ledenvergadering 19 januari 2021

Allereerst de beste wensen voor een vooral gezond 2021!

Het bestuur van Oliveo Handbal nodigt u van harte uit voor de digitale Algemene Ledenvergadering van dinsdag 19 januari 2021.


Financiën

Voorafgaand aan de ALV worden de financiële stukken van 19.30-19.55 uur digitaal gedeeld voor belangstellenden. U kunt om 19.20 inloggen, zodat we op tijd kunnen starten.

De ALV start om 20.00 uur. Dan komen de financiën ook nog in grote lijnen ter sprake.


Stukken

Bijgaand de uitnodiging, de agenda, de ALV-stukken en het herschreven Vrijwilligers Beleidsplan:

Het Technische Beleidsplan 2020-2023 is op te vragen vanaf 13 januari.

Om de digitale vergadering goed te laten verlopen, wordt iedereen verzocht eventuele vragen uiterlijk zondag 17 januari in te dienen bij de secretaris via dit formulier.


Aanmelden

Deelname aan de ALV kan uitsluitend na aanmelding. Je kunt je aanmelden voor deze ALV via dit online formulier. De gevraagde gegevens zijn nodig in verband met het stemrecht. Voorafgaand ontvang je de link om de ALV digitaal bij te wonen.


We hopen op een grote deelname!

Met vriendelijke groet
namens het bestuur,

Mieke van Veen
secretaris