Nieuwjaarsbericht van voorzitter

Beste leden, ouders van leden, Vrienden van Oliveo Handbal, sponsoren en belangstellenden,

Namens het bestuur heet ik jullie allen van harte welkom op deze nieuwjaarsreceptie in het jaar 2020!

Op een nieuwjaarsreceptie is het een goed gebruik dat we met elkaar even terugkijken naar het jaar dat wij achter ons hebben gelaten, maar juist ook om met elkaar het glas te heffen op een komend en mooi nieuw sportjaar, waarin voor iedereen persoonlijk, maar zeker ook voor onze vereniging Oliveo, weer nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden en nieuwe verrassingen zullen liggen.

Helaas kan ik, zeker nu ik als nieuwe voorzitter tot Oliveo ben toegetreden, niet persoonlijk op deze Nieuwjaarsreceptie aanwezig zijn, omdat ik al eerder een vakantie voor deze periode geboekt had. Desalniettemin ben ik toch vandaag in gedachten bij deze nieuwjaarsreceptie en bij Oliveo, ondersteund door mijn nieuwjaarswens aan alle leden, die nu door het bestuur wordt voorgelezen.

Als ik terugkijk op het jaar 2019 van Oliveo, dan komt er bij mij een goed gevoel naar boven.

Wat ik zie, is een goedlopende vereniging met ruim 400 leden, die allen stuk voor stuk en ieder op eigen wijze, zich verbonden voelen bij Oliveo. Weliswaar in de eerste plaats om te kunnen sporten, maar ook om er gezelligheid te vinden en om het goed met elkaar te hebben.

Dit was onder andere ook te zien bij het bezoek van Danick Snelder aan Oliveo, het meebeleven van een ieder en het delen van het succes van het Nederlandse Dames Handbalteam als wereldkampioen en daardoor ook de promotie van de handbalsport in het algemeen.

Ook heb ik gezien hoe goed er wordt samengewerkt om de vereniging naar behoren te laten draaien en om alles wat hiervoor nodig is en rondgaat in een vereniging goed te laten verlopen. Namens het bestuur wil ik iedereen hiervoor dan ook hartelijk bedanken!

Uiteraard vraagt het van ons allen best wel eens wat tijd en inspanning, maar ik ga er vanuit dat het je persoonlijk ook iets brengt, zoals plezier in de sport, het meedoen en het gevoel van saamhorigheid.

Het komende jaar en de toekomst van Oliveo zie ik dan ook met belangstelling en met enthousiasme tegemoet. Ik ga ervanuit, dat ons niets in de weg hoeft te staan, om het jaar 2020 in te gaan met een fantastische, sportieve en gezellige vereniging!

Bijna alle ingredi├źnten zijn aanwezig om er weer een mooi en sportief succes van te maken en uiteraard hebben we elkaar nodig om Oliveo goed te laten draaien en op de kaart te zetten. Een nieuw en voltallig bestuur en enthousiaste leden. 

Wat wil je nog meer?

Ik heb er vertrouwen in!

Hartelijke groeten!
Anita Zuidinga