Afmelden vóór 1 april

In verband met de teamindeling van 2021-2022 en de planning voor de zaalhuur is de uiterste afmelddatum voor volgend seizoen op 31 maart 2021.

Afmelden met formulier

Indien je je lidmaatschap wil opzeggen, kun je hiervoor het afmeldingsformulier downloaden via de site. Alleen schriftelijke afmeldingen voorzien van een handtekening worden in behandeling genomen.

Indien je nog niet zeker bent of je komend seizoen lid kunt blijven, bijvoorbeeld in verband met je studiekeuze, neem dan zo snel mogelijk contact op met de CTZ. Samen kunnen we dan bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Tussentijds afmelden = heel seizoen betalen

Indien je je tussentijds afmeldt, dus tijdens het seizoen, ben je wel contributie voor een heel seizoen verschuldigd. Een lidmaatschap is namelijk voor een heel seizoen!

Denk hier goed over na. Het kan zijn dat door je afmelding tijdens het seizoen je hele team teruggetrokken moet worden. Je dupeert daarmee niet alleen je eigen team, maar ook de vereniging en andere teams.

Natuurlijk hopen we dat iedereen lid blijft van onze vereniging. Vooralsnog gaan we ervanuit dat we snel de draad weer op kunnen pakken en samen onze mooie sport kunnen hervatten.