Algemene Ledenvergadering seizoen 2022-2023

dinsdag 15 november 2022

aanvang: 20.00 uur (vanaf 19.30 uur voor vragen op financieel gebied)

einde: streeftijd 22.30 uur

Het bestuur van Oliveo Handbal nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 15 november.
Aangezien er geen coronabeperkingen zijn, is vooraf aanmelden niet noodzakelijk. Je kunt je aanmelden voor deze ALV via dit formulier  geef daarbij je naam op en je teamnaam, de naam van het minderjarig kind of je functie i.v.m. stemrecht.

Voorafgaand aan de ALV worden de financiële stukken van 19.30-19.55 uur gedeeld voor belangstellenden.
De ALV start om 20.00 uur. Dan komen de financiën nog in grote lijnen ter sprake.
Bijgaand de uitnodiging, agenda en de ALV-.stukken https://www.oliveohandbal.nl/202210-agenda-en-stukken-algemene-ledenvergadering/

Contributieverhoging
We kunnen er niet onderuit dat de contributie omhoog gaat. Niet alleen de zaalhuur is duurder geworden, maar ook onderhouds-, materiaal- en energiekosten, NHV-bijdragen enzovoort. Oliveo houdt de indexatie aan van 8% t.o.v. de tarieven van 2020-2021.
De kosten van wedstrijdsport zijn substantieel hoger dan die van breedtesport, zodat het noodzakelijk is een Topsportheffing in te gaan voeren.
Kom 15 november naar de ALV om de koers van onze mooie club uit te helpen zetten.

Vacatures
De meeste bestuursleden hebben hun termijnen erop zitten, treden af, willen vervangen worden of op zijn minst de nodige ondersteuning krijgen, zodat ze het nog even volhouden.
Ben jij die persoon of ken je iemand die het bestuur wil helpen, neem contact op of schuif vrijblijvend aan bij een bestuursvergadering.
Laten we met z’n allen zorgen dat Oliveo Handbal een bloeiende club blijft.
Jij bent de vereniging en we zullen de klus met z’n allen moeten klaren.

agenda:

20.00 uur Welkom door de avondvoorzitter namens alle bestuursleden

01.          Opening en vaststelling van de definitieve agenda

02           Mededelingen van de avondvoorzitter

03.          Vaststellen van het verslag van de ALV d.d. 2 november 2021 (blz. 22-32)

04.          Jaarverslag secretaris

05.          Jaarverslagen commissies

06.          Verantwoording gevoerd bestuursbeleid 2021-2022

07.          Financieel verslag

08. a      Verslag van de Kascommissie

       b      (Her)benoemen van de Kascommissie

09.          Bestuurswisseling en -verkiezing

Pauze

10.          Bestuursbeleid 2022-2023

11. a      Wijziging Huishoudelijk Reglement betreffende elektronisch vergaderen (blz. 20)              

       b     Toestemming om Statuten aan te passen i.v.m. WBTR en digitaal vergaderen (blz. 30 en 31)

12.          Vaststelling begroting 2022-2023

13.          Bestuursvoorstel: Topsportheffing

14.          Rondvraag

15.          Sluiting