Anita, dankjewel!

Anita Zuidinga heeft begin maart aangegeven om persoonlijke redenen te stoppen als voorzitter van Oliveo Handbal. We betreuren dit, maar respecteren haar besluit.

Anita kwam in april 2019 kennismaken met het bestuur en was interim-voorzitter vanaf mei dat jaar. Bij de ALV in oktober 2019 is ze benoemd tot voorzitter. Ze leidde de bestuursvergaderingen, in mei 2020 de Buitengewone Algemene Ledenvergadering en op 19 januari 2021 de ALV.

Het bestuur bedankt Anita hartelijk voor haar inzet en enthousiasme de afgelopen twee jaar.

Anita: “Hierbij wil ik alle leden en betrokkenen bij Oliveo Handbal laten weten, dat ik om de mij moverende redenen besloten heb om mijn functie als Voorzitter neer te leggen. Deze beslissing heeft niets te maken met Oliveo Handbal als handbalvereniging, maar wel om persoonlijke redenen en omstandigheden. Ik wens iedereen bij Oliveo Handbal oprecht het allerbeste voor de toekomst toe, maar vooral veel plezier en succes in de handbalsport! Van de zijlijn zal ik Oliveo Handbal zeker blijven volgen.”

Word jij onze nieuwe voorzitter?

Het vertrek van Anita betekent dat het bestuur de voorzitterstaken onderling gaat verdelen en opnieuw op zoek gaat naar een voorzitter.

Een grote vereniging als Oliveo Handbal kan natuurlijk niet zonder voorzitter. Oliveo Handbal heeft ambities om professioneler te worden, maar daarvoor zijn wel voldoende vrijwilligers nodig op diverse posten. Hoe meer handen hoe beter het werk te verdelen is.

Meer hulp is nodig!

We zijn naast een voorzitter op zoek naar extra hulp bij Technische Zaken en bij Wedstrijdzaken, naar een nieuwe webmaster, naar schoonmakers voor onze mooie kantine en naar een inhuurder van de zalen. Een aantal taken is ook vanuit huis te vervullen. Wie helpen Oliveo Handbal vooruit?

Kom vrijblijvend (voorlopig nog digitaal) kennismaken met het bestuur en kijk of je een bijdrage kan leveren aan het reilen en zeilen van onze mooie en gezellige handbalvereniging. Maak een afspraak via de secretaris.

Het bestuur