Besluiten ALV 2021

De ALV kon op 2 november gewoon doorgaan. Hoewel de avond niet drukbezocht was, zijn er toch enkele besluiten genomen.

  • Iedereen die zich (her)aanmeldt, betaalt € 25 inschrijfkosten.
  • Per categorie wordt bekeken of een (tijdelijke) ledenstop nodig is vanwege een tekort aan zaalruimte of kader.
  • De regels van de WBTR worden toegevoegd aan het HHR. Daarmee heeft het bestuur voldaan aan de regels van de nieuwe wet.
  • De contributie is geïndexeerd voor 2021-2022 en het financieel jaarverslag is goedgekeurd.
  • Het bestuur werkt aan een voorstel om de wedstrijdsport hoger te belasten dan de breedtesport met een ‘topsportheffing’. De topsport is namelijk veel duurder dan de breedtesport en Oliveo wil de extra kosten niet verhalen op de leden die geen wedstrijdsport spelen. Gelukkig heeft Oliveo veel trouwe sponsoren die veel mogelijk maken. Helaas loopt de omzet van de kantine fors achter nu er geen publiek mag komen.

Verder is Jeffrey Westerhoud per 2 november afgestreden als bestuurslid Communicatie.

Jeffrey kreeg het helaas te druk voor het bestuurswerk. We bedanken Jeffrey voor zijn inzet en enthousiasme. Het bestuur wil graag weer breder worden en roepen geïnteresseerden op zich te melden. Het is altijd mogelijk taken aan te passen aan beschikbaarheid en interesse.