Beste leden, ouders, VvOH, sponsoren en fans,

Het is een lastige tijd; we kunnen niet meer alles doen wat we gewend waren. We werken thuis, we houden afstand en we winkelen alleen. Sporten is toegestaan, mits je allerlei regels in acht neemt. De handbalcompetitie ligt alweer een tijdje stil om besmetting te voorkomen.

Gelukkig mag de jeugd nu wel trainen en onderlinge jeugdwedstrijden zijn toegestaan. De technische commissie van Oliveo Handbal heeft de mogelijkheden bekeken voor de senioren om binnen de regels ook weer een balletje te kunnen gooien en de conditie op peil te houden.

Alle activiteiten die mogelijk zijn binnen de regels kunnen opgestart worden. Zo is er zaterdag 28 november een gezellige jeugdtoernooidag georganiseerd. De gezondheid staat bij alles voorop. De laatste richtlijnen van de overheid zijn steeds leidend. Iedereen beseft dat trainen zonder doel wellicht niet erg motiverend is. Maar het is beter dan niets.

Tegelijk moet Oliveo Handbal de financiën in de gaten houden. We betalen weliswaar alleen de werkelijk ingehuurde zaaluren, maar de kosten lopen gewoon door: bondsafdracht, teambijdragen, tenuekosten, maar ook VvE-kosten, afschrijving, onderhoud en energie. Bovendien zijn er geen kantine-inkomsten en die zijn toch hard nodig om alles te kunnen betalen.

Bij de digitale ALV op 19 januari 2021 hoopt het bestuur een tussenstand te kunnen geven. Tot nu toe zijn de leden Oliveo Handbal trouw en dat is mooi. Zonder leden is er namelijk geen vereniging. Ook het NHV merkt dat handballers trouw zijn aan hun club. Op de ALV wordt niet alleen onze financiële positie toegelicht, maar ook worden het herschreven Vrijwilligersbeleidsplan en het Technische Beleidsplan gepresenteerd. Noteert u de datum in de agenda?

Ook voor het bestuur zijn dit onzekere tijden. Niet eerder zaten we in zo’n crisis. Bovendien kost het steeds aanpassen van de regels veel tijd en energie van het kader. Zoveel mensen zoveel meningen, maar we hopen dat iedereen er begrip voor heeft dat het bestuur de richtlijnen van de overheid  volgt en die ook accepteert en respecteert. We verzanden op dit moment regelmatig in discussies die veel tijd en energie kosten die we hard nodig hebben om alles in goede banen te leiden. Op twee cruciale posten is er momenteel een vacature. We zijn op zoek naar een voorzitter en een secretaris voor de Commissie Technische Zaken en een bestuurslid Technische Zaken. Wie komen ons versterken?                                           

Het NHV heeft scenario’s uitgewerkt om het seizoen weer op te starten. Het gunstigste gaat uit van starten halverwege januari. Dat geldt voor het grootste deel van de vereniging. De teams die in de landelijke top spelen, hebben wat meer voorbereiding nodig. Ook dit is natuurlijk afhankelijk van de vrijheden die het kabinet geeft.

Het NHV kijkt niet alleen naar de start, maar ook naar het einde van de competitie en heeft serieuze plannen om dit door te trekken tot vlak voor de zomervakantie. Zo kunnen we toch nog een behoorlijk seizoen handbal aanbieden aan de leden. We houden iedereen op de hoogte. Het streven is iedereen gelegenheid geven te kunnen sporten.

We krijgen soms de vraag of we leden gaan compenseren voor gemiste trainingen en wedstrijden. Gezien het plan van het NHV om met een verschoven seizoen te werken, wachten we de ontwikkelingen af op dit gebied. We denken in juni een goed beeld te hebben hoe het seizoen zich heeft ontwikkeld en of er gecompenseerd kan/moet worden. Oliveo Handbal hoeft geen winst te maken, maar alles moet wel kostendekkend zijn om onze mooie club overeind te houden. We houden de uitgaven goed in de gaten.

We hopen met zijn allen dat we weer zo snel mogelijk kunnen genieten van de mooie handbalsport.

Er is ook positief nieuws. De nieuwe lampen zijn opgehangen in de kantine en daarmee is de nieuwe inrichting die mede tot stand kwam door de samenwerking met SkippyPePijN en de bijdragen van de Grote Club Actie, de kaartclub en de VvOH voltooid.

Klaverblad Verzekeringen blijft de komende vier jaar hoofdsponsor van Oliveo Handbal en trotse teamsponsor van onze beide vlaggenschepen, DS1 en HS1. Dit is geweldig nieuws! 

We wensen iedereen gezellige feestdagen en een goede jaarwisseling. Helaas dit keer zonder Nieuwjaarsreceptie in onze mooie kantine.

We hopen iedereen in 2021 weer te ontmoeten, het jaar dat onze mooie vereniging zeventig jaar bestaat.

Pas op elkaar, geniet van wat nog wel kan en blijf gezond,

het bestuur van Oliveo Handbal