Digitale Buitengewone Algemene Ledenvergadering op dinsdag 26 mei 2020

Het bestuur van Oliveo Handbal nodigt haar leden, Ereleden, Leden van Verdienste, ouders van jeugdleden, Vrienden van Oliveo Handbal en overige belangstellenden uit tot het bijwonen van de digitale Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) van Oliveo Handbal, jaargang 2019-2020. 

Op korte termijn dient  een besluit genomen te worden over vastgoedzaken de vereniging betreffende.

Stemgerechtigd zijn alle leden vanaf achttien jaar, ouders van jeugdleden en Ereleden/Leden van Verdienste.

Gezien de huidige corona-situatie en de noodzaak tot een besluit voor de zomer, is besloten een digitale BALV te organiseren op dinsdag 26 mei 2020 om 20.00 uur.

Voor de bijeenkomst maken we gebruik van programma Zoom. Voor het bijwonen van de vergadering moet je zelf Zoom installeren op je computer of ander device. Je kan het hier downloaden: zoom.us/download. Uiteraard op eigen risico.

Aanmelden 

U kunt zich aanmelden voor deze BALV door uiterlijk zondag 24 mei een bericht te sturen naar de secretaris, waarna u via e-mail een link krijgt naar de digitale bijeenkomst.

Overdracht

Nadat op 20 februari 2020 de gemeenteraad heeft besloten een investeringsbudget beschikbaar te stellen om onderhoud te doen aan ‘Het Nest’, kwam op 21 februari 2020 het verzoek van de gemeente om afstand te doen van ons recht van opstal aan de Monnikenweg.

Tevens kan dan het erfpachtrecht op het appartementsrecht van ‘Het Nest’ aan de Zilverreigerdreef 111 worden gevestigd. Hiervoor is de officiële goedkeuring van de leden van Oliveo Handbal nodig. 

Ad Ruigrok en Peter Luscuere zullen als voorzitter en penningmeester van de Stichting de akten ondertekenen. Namens de vereniging zullen bestuursleden Mieke van Veen en Hans Grüne als ondertekenaars optreden. 

De vereniging heeft twee zaken vast te leggen in notulen van deze BALV te weten:

  • Goedkeuring verkrijgen voor het afstand doen van het recht van opstal aan de Monnikenweg.
  • Goedkeuring verkrijgen voor de uitvoering van vastgoedzaken van Oliveo Handbal door Stichting Oliveo Handbal.

Agenda

20.00 uur welkom door de voorzitter 

  1. opening en vaststelling van de agenda
  2. overdracht opstalrecht en erfpachtrecht
  3. goedkeuring uitvoering vastgoedzaken
  4. rondvraag
  5. sluiting

Omdat het hier voor de vereniging om belangrijke zaken gaat, rekent het bestuur op veel deelnemers aan deze korte digitale vergadering.