Erelid Hans de Rijke overleden

Ons bereikte het droevige bericht dat Erelid Hans de Rijke op 5 april 2022 op 86-jarige leeftijd rustig is overleden. Thuis in zijn vertrouwde omgeving is hij onverwacht niet meer wakker geworden. Hans raakte via zijn handballende zoon Marcel betrokken bij de handbal. Hans is een clubicoon geworden van Oliveo Handbal, zijn tweede huis na zijn pensionering.

Adrie en Hans

Hans beheerde vanaf 1995 het clubhuis aan de Monnikenweg, samen met Thea en Fatih maakte hij er vele uren. Hij deed het onderhoud, maakte samen met zijn maat Fatih het clubhuis en de kleedkamers na het weekend schoon en zorgde ook dat buiten alles keurig in orde was. Hans was manusje-van-alles, hij was van alle markten thuis. Als oud-medewerker van een electriciteitsbedrijf was hij een handige klusjesman. Was er iets kapot, Hans repareerde het. Hans had geduld, het maakte niet uit hoe lang iets duurde, als het dan maar goed gedaan was. Hans was zuinig, niets ging er weg; het kon altijd wel gemaakt worden. In de tijd van Rijck verzamelde hij de plastic flesjes, zodat er elke week een klein bedrag op de rekening van Oliveo bijgeschreven werd. 

Hans drukte trouw elke zes weken ’t Zweetdruppeltje waarin in die tijd het programma stond, de teamindeling en heel veel nieuws van de club. Hij stickerde de clubblaadjes en sorteerde ze op team.

Vaak bezorgde hij ze ook aan huis, vooral als in vakantietijd de leden niet op de club kwamen. Van internet en teamapp was in die tijd nog geen sprake. Zo had iedereen altijd de beschikking over het laatste nieuws. Ook de ALV-stukken gingen door zijn handen. Hans was een vriendelijke, sociale man en stond altijd klaar om je te helpen. Werd het wat later bij een bespreking in de bestuurskamer, dan sloot hij wat later af. Maar hij stond het liefst op de achtergrond. Hans was bescheiden en hield niet van aandacht. Een babbeltje op zijn tijd waarin hij je vertelde over vroeger en zijn oude ambacht stelde hij wel op prijs.

Hans was een betrokken Oliveaan; hij sloeg geen ALV over. Omdat Hans en Adrie geen internet hadden – althans dat hadden ze wel, maar je kreeg het adres niet, anders ontvingen ze maar ‘spam’ -was de secretaris genoodzaakt de post en later de ALV-stukken langs te brengen of hen te bellen.

In de tijd dat Adrie nog penningmeester was, ontving ze de kascommissie altijd met koffie en de beroemde gevulde koeken. Na een gezellig avondje neuzen in de financiële stukken kwam elke kascommissie steevast tot de conclusie dat de boekhouding tot op de cent klopte. Net zo nauwkeurig was Hans in de accommodatie. Niets ontsnapte aan zijn aandacht. Hans was ook rechtvaardig: ‘recht is recht en krom is krom’, was zijn motto.

Met de verhuizing naar Keijzershof eind 2013 ging Hans met ‘vrijwilligerspensioen’. Het was mooi geweest. Hans was al Lid van Verdienste en met zijn afscheid werd hij benoemd tot Erelid, een terechte benoeming na zijn jarenlange inzet voor Oliveo.

Hij bleef het wel en wee van de club wel goed volgen en elke woensdagavond vervoerde hij nog trouw een G-speelster naar de training, tot de lockdown in 2020 konden de G’s op hem rekenen.

Adrie had in 2011 al afscheid genomen; het betalingsverkeer werd geautomatiseerd en ze liet dat graag aan iemand anders over. Hans zijn lieve vrouw Adrie overleed in 2018. Het bestuur en de leden van Oliveo Handbal zijn Hans veel dank verschuldigd. Hans is een clubicoon en we gaan hem missen. We wensen zijn zoons Eric en Marcel en schoondochter Marscha heel veel sterkte.