Commissie Technische Zaken: “G-Team Oliveo scoort op alle fronten”

Het G-team van Oliveo handbal bestaat uit 10 enthousiaste leden. Elke woensdagavond wordt er getraind in het Nest. De meeste leden komen lopend onder begeleiding van een medewerkster van Stichting Ipse naar de training. Er is ook een lid afkomstig van Villa Casper die zelfs met een privé chauffeur (Hans) naar de training wordt gebracht.

De Commissie Technische Zaken heeft een gesprek met Bas, de trainer.

Maar eerst even wat achtergrond. Het G-team bestaat uit: Toby, Frank, Wim, José, Edward, Sylvana, Peter, Annalore, Caroline, Carlie en Bas.

De training wordt door Bas gegeven met daarbij hulp van Carlie, van Stichting Ipse. Tijdelijk helpt ook Xia mee (handbalster van de DB3), zij loopt een maatschappelijke stage bij Oliveo. Samen zorgen zij ervoor dat de leden tijdens spelvormen lekker kunnen “ballen” en bewegen.

Om een indruk te geven wat zoal speelt tijdens de training vragen we vanuit de Commissie Technische Zaken aan trainer Bas wat meer over twee leden van het G-team, Toby en Frank.

“Hoe graag wilt Toby handballen?”

Bas: “Ruim voordat de training begint is Toby al aanwezig op het Nest. Toby vindt het reuze interessant om de training van de D1 en D2 te volgen. Heel geconcentreerd wordt dit gevolgd en regelmatig ligt Toby in een deuk als iets tijdens de training mislukt. Toby is de keeper van het G-team. Hij neemt altijd zijn eigen keeperstenue mee. Hij start eerst met het standaard Oliveo tenue voor de warming-up en als Bas hem vraagt om te keepen dan sprint hij steevast naar de kleedkamer om zijn schitterende keeperstenue aan te trekken. Hij vindt het fantastisch om in het goal te staan en de ballen tegen te houden. Als hij niet keept dan is hij zeer fanatiek in het veld. Hij heeft een echte winnaarsmentaliteit.”

“En hoe gaat dat met Frank?”

“Als Frank de zaal betreedt dan begroet hij iedereen heel hartelijk. Frank is heel betrokken binnen het team en vraagt altijd hoe het gaat. Ook Frank is fanatiek in het veld. Niet alleen als we handballen, ook bij korfbal lukt het hem vaak om te scoren. Frank is helemaal gek van Feyenoord en dat ligt gevoelig bij de trainer. Na de training zet ik altijd wat muziek op. Frank zingt dan keihard mee. Hij is heel muzikaal en kent bijna elk liedje. Alleen bij het afspelen van een typisch Ajax-lied zoals Three Little Birds hoor je Frank niet meer en krijg ik vervolgens een sneer”

CTZ over G-team

Vorig jaar stonden de zaken rondom het G-team er heel anders voor, het voortbestaan kwam in gevaar, het aantal leden nam af. Dankzij goede gesprekken en afspraken met Stichting Ipse en de komst van trainer Bas (vader van Nienke en Sven die beide handballen bij Oliveo) werd er een doorstart gemaakt en steeg het aantal leden!

Oliveo is blij dat het een Sociaal Maatschappelijke bijdrage kan leveren en hopen dat de leden van ons G-Team nog lang blijven trainen in Het Nest.