Hoe zit het met kamp 2020?


Beste ouders/verzorgers en kinderen,

Sinds de brief van d.d. 28 april zijn er met betrekking tot het Coronavirus en de daarmee gepaard gaande maatregelen veel gebeurd. De scholen zijn weer gedeeltelijk open, er kan weer gesport worden en bijeenkomsten tot 100 personen zijn onder voorwaarden weer toegestaan. De overheid heeft de maatregelen enigszins versoepeld, maar het virus blijft een gevaar.

Ondanks dat jullie de afgelopen tijd weinig berichtgeving van ons hebben ontvangen zijn we enorm druk geweest. We hebben de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot zomerkampen en groepsaccommodaties uitvoerig bestudeerd en veel gebrainstormd over hoe we dit kunnen toepassen op het kamp. Er is uitvoerig gesproken met het bestuur van onze vereniging, er is contact geweest met de verhuurders van de kampeerboerderij en er is overlegd met de gemeente Loon op Zand. Na veel overwegingen, argumenten en discussies zijn we positief gestemd, want:

Oliveo handbalkamp 2020 gaat (voorlopig) door!

Je kan je nog inschrijven via dit speciale formulier.

Wij zijn super enthousiast om dit te kunnen mededelen, maar we zijn ook reëel. De ontwikkelingen deze zomer kunnen we niet voorzien en dus kan het zo zijn dat er nieuwe maatregelen opgelegd worden, die ten tijde van dit schrijven nog niet bekend zijn. Ook kunnen we niet garanderen dat er niemand ziek wordt, de veiligste optie blijft thuisblijven.

Met alle maatregelen van het RIVM en onze eigen inzichten zullen we ons extreem inspannen om voor iedereen het kamp zo veilig mogelijk te maken. Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan ons, op Oliveo gericht, protocol. Deze zal met de kampbrief meegestuurd worden als bijlage. Wij vragen ouders/verzorgers om deze voor vertrek te hebben ondertekend. Mocht u het protocol, of het concept hiervan, eerder willen inzien dan kunt u contact opnemen met de (hoofd)leiding. Dit zodat ouders zelfstandig kunnen beslissen of ze de maatregelen vergaand genoeg vinden om hun kind met een gerust gevoel mee te laten gaan.

Omdat we begrijpen dat deze brief niet alle vragen kan wegnemen zal er op 5 augustus, tussen 20:00 en 21:30 uur een inloopavond zijn. Tijdens deze avond kunnen ouders en verzorgers hun vragen stellen aan de (hoofd)leiding en hun dilemma’s bespreken. Hiermee geven we inzicht in ons protocol, zodat iedereen een weloverwogen besluit kan nemen of ze hun kind wel of niet mee laten gaan op kamp. Wij verzoeken om je aan te melden voor deze inloopavond op oliveohandbalkamp@gmail.com, zodat we iedereen kunnen indelen in tijdvakken. Als je verhinderd bent tijdens deze avond maar wel vragen hebt kan je altijd contact opnemen met de (hoofd)leiding.

De uiterste inschrijfdatum voor het kamp met daarbij de betaling is verplaatst van 2 augustus, naar uiterlijk 7 augustus. Gebruik daarvoor dit speciale formulier. Dit vanwege het al eerder genoemde argument; we willen ouders niet dwingen vroegtijdig een keuze te maken.

Tijdens het kamp zullen we de richtlijnen van het RIVM naleven. Dit betekent dat indien jouw kind binnen 14 dagen voor het kamp in een gebied op vakantie geweest is met een oranje of rood reisadvies dat hij/zij helaas niet mee kan. Dit omdat het RIVM dan 14 dagen thuis-quarantaine voorschrijft. Indien jouw kind binnen 14 dagen met een ander (zomer)kamp mee is geweest is hij/zij helaas ook niet welkom conform het RIVM protocol zomerkampen.

Wij hopen op deze manier duidelijkheid en inzicht te hebben gegeven in onze overwegingen. Wij hebben er al erg veel zin in, wij hopen jullie ook!

Met vriendelijke groet,
De kampleiding van het Oliveo handbalkamp

Je kan je nog inschrijven via dit speciale formulier.