Regels rondom buitentrainingen tijdens Corona (update 14 mei)

De buitentrainingen voor de jeugd t/m 19 jaar, A t/m H, kunnen vanaf maandag 11 mei, onder strikte voorwaarden worden begonnen op de buitenvelden van Oliveo Handbal.

De overheid stelt voorwaarden aan het hervatten van de trainingen bij Oliveo Handbal. Bij overtreding zijn maatregelen mogelijk, zoals het weer verbieden van trainingen voor spelers of zelfs de hele club. Dat willen we niet. Daarom houdt iedereen zich aan de regels!

Door de nieuwe overheidsrichtlijnen rondom Corona van de overheid, kunnen we weer – een soort van – trainen. Het spelen van officiële wedstrijden is voorlopig niet toegestaan.

Het trainingsrooster voor het veld is anders zijn dan wat je gewend bent. Dit in verband met de ruimte die er nodig is. Dit tijdelijke ‘Corona’-veldrooster kan je hier vinden.


E, F en H-Jeugd

Uitsluitend onder begeleiding van trainer(s) oefenpartijtjes spelen.

A t/m D-Jeugd (t/m 19 jaar)

Uitsluitend onder begeleiding van trainer(s) buiten sporten, maar met 1,5 meter afstand. Daarom geen oefenpartijen i.v.m. lichaamscontact.


Oliveo Handbal rekent erop dat iedereen zich aan de afspraken houdt!

Onderstaande instructies zijn te downloaden als plaatje of pdf.


Instructies voor iedereen
(kinderen, ouders, trainers, begeleiders, vrijwilligers)

Algemeen

 1. Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand.
 2. Hoest en nies in je elleboog.
 3. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct in de prullenbak.
 4. Vermijd het aanraken van je gezicht.
 5. Schud geen handen.

Kantine en andere ruimtes

 1. De kantine is alleen toegankelijk voor de kinderen en begeleiders van Skippy en dus niet voor Oliveo.
 2. Slechts één trainer mag via de ‘Horecadeur’ de sleutel van de buitenberging pakken.
 3. Trainingsmaterialen worden buitenom gepakt en opgeruimd. Vergeet niet af te sluiten.
 4. De fitnessruimte, bestuurskamer, tribune en alle sporthallen blijven gesloten.

Voor vertrek naar Oliveo

 1. Ga thuis naar het toilet. Mocht je tijdens de training toch naar het toilet moeten, dan door de Horecadeur naar binnen.
 2. Was thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden. 
 3. Neem desinfecterende handgel mee om handen en bal tijdens en na de training te reinigen.
 4. Neem voldoende kleding mee en een gevulde bidon.

Tijdens de training

 1. Je bent ‘ready-to-go’ aanwezig voor de training.
 2. Kom niet eerder dan 5 minuten voor de training aan bij Oliveo en ga direct daarna naar huis.
 3. Geen ouders of familie langs de lijn tijdens de training, tenzij dat dat in specifieke gevallen noodzakelijk is.
 4. Ook voor aanvang en na afloop training houden we 1,5 meter afstand.
 5. Hou tenminste 1,5 meter afstand van iedere andere persoon (buiten jouw huishouden).
 6. Douche thuis en niet bij Oliveo.
 7. Het geven en volgen van trainingen is vrijwillig.

Blijf thuis als…

 1. Blijf thuis als… je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. 
 2. Blijf thuis als… iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je als kind weer sporten en naar buiten.
 3. Blijf thuis als… iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus. Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.

Extra instructies handballers

 1. Kom alleen naar Oliveo wanneer er voor jou een training gepland staat.
 2. Kom zoveel mogelijk alleen of kom met maximaal één persoon uit jouw huishouden.
 3. Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar Oliveo.
 4. Volg altijd de aanwijzingen op van de trainers/kaderleden.
 5. Gebruik zoveel mogelijk je eigen handbal/materialen.
 6. Je mag overspelen met een bal, mits deze vooraf is gedesinfecteerd.
 7. Als een handbal door een sporter is aangeraakt met het gezicht, dan mag deze niet meer gebruikt worden, totdat het ontsmet is met desinfecterend middel.
 8. Als er gedeelde materialen gebruikt worden, rouleer deze niet en desinfecteer/reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes.
 9. Keepers vanaf D-Jeugd en hoger moet verplicht handschoenen dragen.

Extra instructies ouders

 1. Informeer uw kinderen over de algemene veiligheid- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de trainers/kaderleden opvolgen.
 2. Laat uw kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar Oliveo gaan.
 3. Als ouder/verzorger/begeleider heeft u geen toegang tot de sportlocatie. Zowel voor, tijdens als na de training.
 4. Volg altijd de aanwijzingen op van de trainers/kaderleden.
 5. Direct na de training kunt u – indien van toepassing – de kinderen ophalen op het parkeerterrein. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

Extra instructies trainers

 1. Tijdens de training dient er één ‘corona-verantwoordelijke’ aanwezig te zijn (herkenbaar aan hesje). Per team of per veld. Deze persoon ziet erop toe dat de regels worden opgevolgd. De trainer/coach zal vooraf een verantwoordelijke moeten regelen (dit mag ook een ouder zijn), die aanwezig kan zijn gedurende de hele training. Als dit niet lukt mag er NIET getraind worden.
 2. Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer.
 3. Bereid je training goed voor. Van D-jeugd en hoger geldt: houdt ook onderling 1,5 meter afstand.
 4. Vermenging van de categorieën F en E met hogere categorieën (D t/m A) is nooit toegestaan.
 5. De maximale groep sporters dat op een veld mag trainen, bestaat uit 14 sporters.
 6. Zorg dat er zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden.
 7. Gebruik handschoenen als je de trainingsmaterialen uitzet.
 8. Zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen.
 9. Doe een oefening alleen met je eigen bal voor. Fysiek contact met de handballen van de jeugd is niet toegestaan.
 10. Maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name van D-Jeugd tot en met A-Jeugd (t/m 19 jaar), waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden.
 11. Wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden.
 12. Help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt.
 13. Houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact).
 14. Weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training, zowel leden als niet-leden.
 15. Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen.
 16. Laat kinderen niet eerder toe dan 5 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De kinderen moeten na afloop direct vertrekken.
 17. Gebruik de ingeplande 15 minuten tussen de trainingen voor het wisselen van de groepen.
 18. Laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten.
 19. Wijs kinderen erop dat ze na de training direct naar huis gaan.

Tot slot

Het is fijn dat er weer getraind mag en kan worden. Deze ruimte hebben de kinderen hard nodig. Zij missen hun sport, het bewegen en sociale contacten met hun vrienden/vriendinnen op de club. De trainers zullen enige aanpassing moeten doen in het maken en geven van hun training. 

Deze website van Oliveo Handbal is en blijft de officiële informatiebron. Ons advies is deze regelmatig te raadplegen. Dringende vragen kunnen worden gemaild naar CTZ. Rest ons nog iedereen veel plezier te wensen tijdens de trainingen, geniet ervan!

Met vriendelijke groet,
Commissie Technische Zaken (CTZ)
Oliveo Handbal