Kick-Off Competitie- en Wedstrijdzaken op 1 september

Het seizoen gaat weer starten!

Om de competitie goed te kunnen starten en goed beslagen ten ijs te komen zal Wedstrijdzaken (WZ) een infoavond houden.

  • Dinsdag 1 september
  • 20.00 tot circa 21.00 / 21.30 uur
  • Kantine Oliveo

We zullen een aftrap te geven voor seizoen 2020/21 en informatie verstrekken over het komende competitieseizoen.

De avond is bedoeld voor alle coaches en mentoren van alle teams, dus jeugd en senioren.

We houden geen inschrijving vooraf, maar volgen wel de richtlijnen van RIVM aangaande Corona. Dus 1,5 meter is gewaarborgd en de locatie zal hierop ingericht zijn.

In ieder geval zal er worden besproken:

  • hoe we als Oliveo werken,
  • wat verwacht wordt van de bond NHV,
  • hoe te handelen met allerlei zaken zoals gebruik Sportlink, tucht, etc.
  • hoe en wat rondom wedstrijden en officials
  • wat te doen bij uitval of verplaatsen wedstrijden en spelers
  • en meer…

Een speciaal item is hoe om te gaan met Coronamaatregelen tijdens de wedstrijden, hiervoor is een speciaal protocol vanuit NHV gekomen. Dit stuk wordt ook deze avond toegelicht.

De avond zal een open karakter hebben. Het duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur en de presentatie zal achteraf beschikbaar komen. Er is ruimte voor vragen / discussie.Goede voorbereiding is het halve werk, dus kom ook!

Een hele leuke en sportieve competitie gewenst!