Laatste info vanuit TC – januari 2022

Het jaar 2022 is weer gestart, en hoe. Natuurlijk wensen wij alle leden een heel goed, gezond en sportief jaar toe waarin dromen uit mogen komen.

Helaas heeft een stel jeugdige vandalen het plan opgevat om de velden van Oliveo Handbal flink onder handen te nemen, de zojuist gerepareerde dug-outs zijn onder druk van vuurwerk volledig vernield alsmede vele banken, vuilbakken en groenvoorziening. Op dit moment zijn de gesprekken met de gemeente gaande om deze ravage zo snel mogelijk te verhelpen zodat we vanaf april weer buiten kunnen spelen en trainen.

Vanaf 19 december is het helaas erg stil in de accommodatie aangezien corona ons nog steeds in zijn greep houdt. Er mag helaas niet getraind worden, tenzij de teams dit op eigen initiatief buiten willen doen.

Vooralsnog heeft deze lockdown voor de handbalsport de consequentie dat er tot 14 januari niet getraind mag worden en de wedstrijden t/m 16 januari op afgelast gezet zijn.

Laten we hopen dat we snel weer actief mogen worden en de trainingen weer kunnen oppakken!

Helaas heeft 15 december onze trainer damesselectie, Leon Luysterburg, aangegeven niet verder te willen gaan bij Oliveo. Wij betreuren maar respecteren zijn besluit. Uiteraard danken wij Leon voor zijn inzet de afgelopen 18 maanden en wensen hem veel succes en plezier in zijn verdere loopbaan.

Door het vertrek van Jan en Leon rust er een zware taak voor planning en TC juiste vervangers te vinden voor onze selecties, inmiddels zijn vele lijnen uitgezet.

Achter de schermen is de TC ook druk bezig met mogelijke teamsamenstellingen voor het komende seizoen, alles valt en staat natuurlijk hoe snel we weer het handballen in de vingers en benen krijgen want stilstaan is in de regel achteruitgang.

Laten we ervan uitgaan dat eind januari alles weer als vanouds kan verlopen en we elkaar vaak zullen ontmoeten in en rondom onze locatie.