NHV over contributie

Zoals het bestuur eerder berichtte, kan er helaas geen sprake zijn van restitutie van de contributie vanwege de Corona-crisis.

De meeste uitgaven al gedaan zijn in het dure zaalseizoen. De vaste lasten gaan door en Oliveo Handbal mist intussen belangrijke inkomsten uit de kantine. Met de ALV eind oktober zal de balans opgemaakt worden.

Het NHV heeft hier ook een uitspraak over gedaan:

Jullie zijn een vereniging en wij zijn met elkaar als handballers verenigd in het NHV. Wij missen inkomsten door het niet kunnen organiseren van wedstrijden en zullen alles op alles moeten zetten om met elkaar door de coronacrisis te komen.

Wij gaan ervan uit dat onze leden beseffen dat wij als team er voor elkaar moeten zijn, zowel voor jullie als vereniging en als verenigingen voor het NHV. Wij vertrouwen op de teamspirit van onze sport, zodat wij geen vereniging hoeven te verliezen door deze crisis!

Contributie van leden aan verenigingen
Alle verenigingen, waaronder het NHV, worden geconfronteerd met doorlopende (vaste) kosten en terugvallende inkomsten. De contributiebijdragen van leden is voor handbalverenigingen van belang om die kosten te dekken en de meeste handbalverenigingen vragen dan ook terecht aan hun leden om deze verplichting na te komen. Dat geldt ook voor het NHV.

Contributie van verenigingen aan het NHV
Iedere sportbond heeft zijn eigen structuur betreffende bondscontributie en hetzelfde ten aanzien van de vermogenspositie van de sportbonden. Ook de dienstverlening aan de aangesloten verenigingen is voor iedere sportbond verschillend en daarmee ook de keuzes die de verschillende sportbonden maken.

Het NHV heeft altijd als uitgangspunt gehad dat de organisatie van handbal zo kostenneutraal mogelijk wordt georganiseerd middels de teambijdrage. Er wordt hier niet meer gevraagd dan nodig voor de organisatie van de handbalsport waarbij de kosten voor de baten uitgaan, omdat de organisatie hierop wordt ingericht.

De bijdrage per lid voor het NHV is een relatief klein bedrag ten opzichte van de totale contributiestructuur van de verenigingen, ook hier geldt dat het NHV deze altijd zo laag als mogelijk houdt waarbij de kwaliteit van de dienstverlening met het organiseren van handbalactiviteiten centraal staat.