Nico van den Besselaar Erelid

Zondagmiddag 8 januari tijdens de Nieuwjaarsreceptie van Oliveo Handbal is Nico van den Besselaar in het zonnetje gezet. Nico is recent verhuisd vanuit Pijnacker en heeft daarmee in feite afscheid genomen van de club, waarin hij ruim vijftig jaar actief is geweest. De ledenvergadering vond dat een goede gelegenheid om Nico, die al Lid van Verdienste was, te benoemen tot Erelid.

Nico werd toegesproken door Erevoorzitter Piet van Adrichem, die de verdiensten van Nico in al die jaren op een rijtje zette. De kracht van Nico was vooral dat hij op meerdere momenten in de historie van de inmiddels ruim zeventig jaar oude handbalclub zijn schouders zette onder een lastig probleem, daarvoor medestanders vond en vervolgens aan de slag ging. Daarmee leverde hij een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van Oliveo tot de bloeiende handbalclub die het nu is. Hij maakte vele jaren deel uit van het bestuur, waarvan acht jaar als voorzitter in een periode dat Oliveo aan de Monnikenweg een nieuwe accommodatie realiseerde.

Van 1988 tot 1994 bleef Nico deel uitmaken van het bestuur als secretaris. Nauwgezet bewaakte hij de bestuurlijke effectiviteit en hij stelde een nieuw Huishoudelijk Reglement op.

In 1994 zette Nico een punt achter zijn bestuurlijke activiteiten, maar hij werd wel lid van de Commissie Commerciële Zaken die in de jaren daarna het hele buitenveld van reclameborden wist te voorzien. Zo gaf hij de club een stevige financiële impuls.

Vrij recent was hij intensief betrokken bij de verhuizing naar Keijzershof eind 2013. Nico zette een heel nieuw systeem van kantine- en barbeheer op en vond een aantal mensen bereid om met hem die kar een aantal jaren te trekken.

De laatste jaren was Nico nog actief als voorzitter van de Vrienden van Oliveo Handbal. Een club van mensen die de vereniging een warm hart toedragen en financieel ondersteunen. De handbalclub staat in Pijnacker duidelijk op de kaart. Daaraan heeft Nico in de periode vanaf 1970 met zijn bekende elan een stevige steen bijgedragen.