Nieuwe coronaregels voor binnen en buiten

Update 30 juni 2020

Per 1 juli 2020 wordt er een volgende stap vooruit gezet in de corona-aanpak. De Rijksoverheid heeft aangegeven dat we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gaan, met algemene regels voor binnen en buiten.

Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen. Daarom houdt Oliveo ook vast aan een aantal regels in het voorgaande protocol. Zo zorgen wij er samen voor dat iedereen op een prettige en veilige manier kan trainen en sporten.

De komende week verwachten we (meerdere) updates m.b.t. het protocol. Houd de website van Oliveo dus goed in de gaten!

Afstand houden, geeft ruimte aan elkaar

Het is nu van cruciaal belang om alert en waakzaam te blijven. Wie klachten heeft, blijft thuis en laat zich testen. Want alleen zo behouden we de ruimte die we samen hebben verdiend. Vanaf 1 juli gelden onderstaande algemene regels voor binnen en buiten. Regels die recht doen aan wat we inmiddels weten over de verspreiding van het virus.

Doortrainen in juli en augustus

In de maanden juli en augustus kan er ‘gewoon’ worden doorgetraind op onze buitenvelden zodat alle teams zich kunnen voorbereiden op het nieuwe seizoen. Voor vragen over het trainingsrooster kan je terecht bij de Jeugdcommissie (JC). De DS en HS selectieteams en HA1 trainen per 1 augustus in Het Nest. Er zijn geen toeschouwers toegestaan.

Basisregel

De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand tijdelijk/zo kort mogelijk los te laten.

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Trainers en coaches houden altijd 1,5 meter afstand van de spelers.

Daarnaast dienen de hygiëneregels van het RIVM altijd gevolgd te worden:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen!
 • Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct in de prullenbak.
 • Vermijd het aanraken van je gezicht
 • Schud geen handen.

Algemene spelregels voor sport in het kort

 • Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan.
 • Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport.
 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal, spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die.

Kantine en andere ruimtes van Oliveo

 • De kantine blijft alleen toegankelijk voor de kinderen en begeleiders van Skippy en dus niet voor Oliveo.
 • De kleedkamers en douches (binnen en buiten), fitnessruimte, bestuurskamer, kantine, tribune en alle externe sporthallen blijven tot nader bericht en/of de start van het nieuwe seizoen gesloten. Alleen de DS & HS selectieteams en HA1 krijgen beperkt toegang. Zij worden hierover geïnformeerd.
 • Slechts één trainer mag via de ‘Horecadeur’ de sleutel van de buitenberging pakken.
 • Voor openen- en afsluiten, gebruik de ‘zaterdag/zondag’ sleutel maar neem deze na de training niet mee naar huis! Maak afspraken met aanwezige leiding van Skippy.
 • De externe sporthallen (DSVP, Emerald, Oliveo voetbal, ’s-Gravenhout) blijven gesloten tot aanvang van het nieuwe seizoen.

Voor vertrek naar je training bij Oliveo

 • Ga thuis naar het toilet. Mocht je tijdens de training toch naar het toilet moeten, dan door de Horecadeur naar binnen.
 • Was thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
 • Neem voldoende kleding mee en een gevulde bidon.

Wanneer je gaat trainen bij Oliveo

 • Je bent ‘ready-to-go’ aanwezig.
 • Desinfecteer voor aanvang van je training je handen en handbal.
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor de training aan bij Oliveo en ga direct daarna naar huis.
 • Douche thuis en niet bij Oliveo.

Extra instructies/advies handballers

 • Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar Oliveo.
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de trainers/kaderleden.
 • Gebruik zoveel mogelijk je eigen handbal/materialen.

Extra instructies/advies ouders

 • Informeer uw kinderen over de algemene veiligheid- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de trainers/kaderleden opvolgen.
 • Laat uw kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar Oliveo gaan.
 • Als ouder/verzorger/begeleider heeft u geen toegang tot de kantine, kleedkamers, fitnessruimte en bestuurskamer. Zowel voor, tijdens als na de training.
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de trainers/kaderleden.
 • Direct na de training kunt u – indien van toepassing – de kinderen ophalen op het parkeerterrein. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

Extra instructies/advies trainers

 • Desinfecteer je handen en zie erop toe dat de spelers hun handen en handbal desinfecteren.
 • Trainingsmaterialen worden buitenom gepakt en opgeruimd. Vergeet niet af te sluiten !
 • Gebruik handschoenen als je de trainingsmaterialen uitzet.
 • Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer.
 • Zorg dat er zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden.
 • Doe een oefening alleen met je eigen bal voor.
 • Houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact).
 • Wijs kinderen erop dat ze na de training direct naar huis gaan.

Tot slot

Wijzigingen in het protocol gaan in na publicatie op onze website.

Deze website van Oliveo Handbal is en blijft de officiële informatiebron. Ons advies is deze regelmatig te raadplegen. Dringende vragen kunnen worden gemaild naar Commissie Technische Zaken (CTZ). Rest ons nog iedereen veel plezier te wensen tijdens de trainingen, geniet ervan!

Met vriendelijke groet,
Commissie Technische Zaken (CTZ)
Oliveo Handbal