Nieuws vanuit Competitie- en Wedstrijdzaken – mei 2021

Komend weekend zou de alternatieve competitie los gaan. Helaas, de besmettingscijfers van onze grootste tegenstander COVID-19 laat het nog steeds niet toe. De NHV heeft besloten de startdatum te verzetten naar 29 mei zodat nog steeds een halve alternatieve competitie gespeeld kan worden.

Duimen maar, en ja, neem de regels serieus. Handen wassen, 1,5 meter afstand en klachten melden. Zeker dit laatste is van belang. Meldt je coronatest of -besmetting via het formulier bij het corona-team van Oliveo, zodat passende acties ingezet kunnen worden.

Teams in divisie en topklasse

Inmiddels zijn voor het komend seizoen veel voorbereidingen in gang gezet. Er zijn 25 teams ingeschreven en is er ruimte gekomen voor meer professionaliteit. Naast de Selectie en 2e teams bij de senioren zullen komend seizoen ook de DA1, HA1, DB1 en HB1 aan de wedstrijdsport deelnemen.

Bij de herenkant wordt gespeeld in de Divisie, aangezien er landelijk geen interesse is voor Topklasse, en aan de dameskant zal gestart worden in Topklasse. In totaal 8 teams. Dit vraagt om aangepaste planningen van wedstrijden want deze mogen namelijk alleen beginnen op zaterdag tussen 19.00 – 21.00 uur of op zondag van 11.00 – 16.00 uur. De overige tijden kunnen ingezet worden voor de breedtesport.

Ook langere reistijden zal een issue worden voor de teams. Landelijk spelen zal daarnaast een andere vorm van trainingsopzet gaan vragen. De wedstrijdteams zullen gaan aanvangen in de zaalcompetitie, omdat deze overlappend is aan veldcompetitie en de tijd ervoor dan goed kunnen gebruiken voor hun voorbereiding. Kortom we wensen al deze teams heel veel succes met deze nieuwe uitdaging.

Poule indelingen

Half mei verwachten we de poule indelingen binnen, waarna de wedstrijdplanning kan gaan starten voor zaal- en veldcompetitie. In juni zullen de wedstrijden bekend worden en kan alles gereserveerd worden. Hopelijk kunnen we een mooie competitie in gaan. Het is tenslotte al ruim een jaar geleden dat we hebben kunnen spelen.

Teamsamenstelling

Voor nu is het zaak om samen met Technische Zaken de juiste teamsamenstellingen te maken en in te dienen bij de NHV. Ook zal rekening gehouden worden met de juiste dispensaties. Voor spelers geboren in 2002 is een aparte regeling, zodat ze nog met A en Senioren mee kunnen spelen. Tenslotte druppelen alle wensen binnen vanuit teams en zal er zoveel mogelijk rekening gehouden worden. Helaas kan niet elk verzoek ingepland worden. We rekenen op jullie begrip hiervoor.

Hopelijk kunnen we vanaf 29 mei de eerste wedstrijden weer spelen. Het programma en planning staat klaar, nu maar duimen dat het tegen die tijd nog steeds kan en mag.