Oliveo Handbal spreekt zich uit!

Een mix van gezelligheid en professionaliteit met een grote groep vrijwilligers.

Afgelopen maand is het bestuur druk bezig geweest met het analyseren van de enquête die jullie in november in hebben ingevuld. Omdat het bestuur graag een vereniging ziet waarin we informatie goed met elkaar delen, heb ik een overzicht van de meest opvallende resultaten.

Aantallen

Allereerst wil ik iedereen ontzettend bedanken, aangezien er maar liefst 207 respondenten zijn geweest. Dat is buitengewoon hoog voor een enquête. Vooral de senioren zijn actief geweest, maar ook de jongere categorieën en veel vrijwilligers van de vereniging hebben bijgedragen in dit onderzoek.

De vereniging

De meeste leden van de vereniging zijn over het algemeen tevreden over de stand van zaken binnen Oliveo. Toch is de combinatie van gezelligheid en professionaliteit een opmerkelijk punt in de resultaten. De meeste respondenten geven aan gezelligheid te kiezen boven professionaliteit, maar zien ook graag een professionelere club. Dit geeft een goed beeld van hoe Oliveo in elkaar steekt: gezelligheid is van belang, maar presteren is minstens zo belangrijk. Komende tijd zullen we onderzoeken hoe Oliveo de professionaliteit in de toekomst kan verbeteren, terwijl de gezelligheid blijft.

Handbal

Uit de enquête is ook gebleken dat de meeste leden handballen voor hun plezier. Er wordt echter, zoals eerder benoemd, ook gestreefd naar hard trainen en een hoog handbalniveau. Door de grootte van de club is het af en toe lastig om deze wensen waar te maken en kan helaas niet iedereen zoveel trainen als gewenst.

Vrijwilligers

Maar liefst de helft van de respondenten is actief als vrijwilliger, wat erg positief is. Gelukkig is de waardering voor de vrijwilligers ook hoog, al is dit een punt waar de vereniging altijd op wil verbeteren. Ook worden de vrijwilligerstaken als leuk ervaren. Uit de stellingen in de enquête blijkt dat de meeste respondenten het te druk hebben om een vaste of verplichte taak erbij te nemen.Als vrijwilliger incidenteel bijspringen zien velen meer zitten.

Een opvallend resultaat wat betreft vrijwilligers gaat over de leeftijd: een gat in het aantal vrijwilligers tussen de 25 en 35 jaar. Begrijpelijk, want dit is voor velen een drukke periode in het leven. Hopelijk kan Oliveo hier toch meer leden activeren, bijvoorbeeld incidenteel. Als een van de grootste verenigingen in Nederland hebben we veel vrijwilligers nodig, dus het is positief dat zoveel mensen een steentje bijdragen.

Opmerkingen en toekomst

Ten slotte wil ik iedereen hartelijk bedanken die een opmerking heeft geplaatst of heeft aangegeven een vervolggesprek geen probleem te vinden. Ik ga binnenkort meer kwalitatief onderzoek doen door middel van interviews, om zo wellicht op creatieve ideeën te komen. Ook volgen er gesprekken met de jongste jeugd, om ook een goed beeld te krijgen van hun mening.

Dus, nogmaals hartelijk bedankt voor het bijdragen aan het onderzoek en aan de toekomst van Oliveo!

Met sportieve groet,

Julie van Rijn
Bestuurslid Algemene Zaken