#scheidsbedankt

Het wordt haast normaal gevonden dat scheidsrechters wekelijks op de velden verschijnen om wedstrijden te fluiten. Maar zonder scheidsrechter geen wedstrijd.

Met slechts een kleine blijk van waardering geef je als speler en club de official weer extra motivatie en energie om zich te blijven inzetten voor de sport.

Daarom is het in heel Nederland de Week van de Scheidsrechter van 5 t/m 13 oktober.

De jaarlijks terugkerende week is inmiddels uitgegroeid tot een bekend fenomeen, waar steeds meer verenigingen uit allerlei takken van sport bij aanhaken. Oliveo Handbal blijft natuurlijk ook niet achter..

Het bedanken van de scheidsrechters kan op veel verschillende manieren en hoe wij dat vanuit Oliveo Handbal doen, blijft nog even een verassing.

Maar als team kan je natuurlijk zelf ook iets doen. Geef de jeugd-, verenigings- en bondscheidsrechters een extra blijk van waardering voor hun inspanningen door ze bijvoorbeeld tijdens die week een kleine attentie aan te bieden namens één of beide teams.