Technisch Beleidsplan en Structuur Technische Zaken

De Jeugdcommissie (JC) heeft deze documenten gedeeld onder de mentoren, trainers en coaches. Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen staat hierin voor hen belangrijke informatie. In het kader van openheid en transparantie zijn de documenten ook op te vragen door alle leden van Oliveo. Gebruik hiervoor het formulier onderaan de pagina.

Technisch Beleidsplan 2020-2021

Het Technisch Beleidsplan 2020-2021 is ge-update met een geldigheidsperiode van 2 jaar. Ook zijn een aantal onderwerpen toegevoegd, denk aan:

  • Voorbereiden en start nieuwe seizoen (o.a. kick-off gesprek coach(es) en ouders)
  • Veilig Sportklimaat (bijv. afspraken in de kleedkamer en gedrag voor, tijdens en na wedstrijden)
  • Spelvisie Jeugdhandbal (F, E en D Jeugd)
  • Afspraken/voorbereiding rondom toernooien met overnachting
  • Opzet Technisch Kader DS/DA en HS/HA
  • Communicatielijnen (bij wie moet ik zijn wanneer ik een vraag heb) binnen Oliveo Handbal

Structuur Technische Zaken

In het document Structuur Technische Zaken vind je informatie over de samenstelling en werkzaamheden van de Commissie Technische Zaken. Wie vervult welke rol/taak en welke verantwoordelijkheden komen hier bij kijken? Hoe verloopt de onderlinge communicatie? Ook is hier informatie te vinden over de Werkgroep Schoolhandbal, de Technische Activiteitencommissie en de Kracht- en stabiliteitstraining. 

Meer over de structuur lees je in dit document.