Terugblik op teamgesprekken

In de maanden januari t/m maart zijn voor het vierde jaar op rij teamgesprekken gevoerd met alle teams/groepen van D jeugd t/m de senioren.  

Verschil met voorgaande jaren was, dat we aan seniorengroepen zelf de keuze lieten of ze prijs stelden op een gesprek. Enkele teams en groepen lieten weten een gesprek niet nodig te vinden.

Gelukkig was weer een flinke groep mensen bereid als gespreksleider een bijdrage te leveren. Daarbij ook enkele nieuwe gezichten.

Dank aan Tineke van Adrichem, Amy Hauser, Ingrid Bruinen, Lisa Loomans, Mirjam van Etten, Moniek van Halderen, Bert Heemskerk en Emiel van de Coevering voor hun bijdragen.

Dank ook aan mentoren, coaches, trainers en teamverantwoordelijken voor de medewerking om de gesprekken in te plannen.

De opbrengst

Leuk om mee te beginnen is de conclusie, dat in de verslagen veel positieve geluiden doorklinken. Regelmatig geven de gespreksleiders aan, dat het een leuke groep is en vaak een leuk gesprek. In veel gespreksverslagen staan opmerkingen als: ‘Het is gezellig in het team’. Men heeft het naar de zin, de sfeer is goed, ook op de club.

Positief is men in veel teams over de coaches. Enthousiasme en een positieve benadering worden gewaardeerd.  Coaches dragen veel bij aan het plezier dat spelers en speelsters in het handbal hebben.

Over de trainers en invulling van de trainingen is men wat kritischer. Oefenen in vaardigheden is vaak  moeilijk, voor de spelers, maar ook voor degene, die de training verzorgt. De juiste aanpak, herhaling, variatie, daarin zouden we onze trainers beter kunnen ondersteunen en scholen.

Wat in veel teams lastig wordt gevonden is het samen trainen met een ander team. Grof gezegd vindt iedereen het wel leuk om met een hoger (vaardiger) team mee te trainen, maar niet met een team, dat lager (minder vaardig) is ingedeeld. De gedachte achter deze indeling is dat spelers en speelsters van en met elkaar leren en het zorgt bovendien voor een goede bezetting van de trainingsuren. Het zou verstandig kunnen zijn om dit principe beter uit te leggen en de uitvoering tijdens het seizoen kritischer te volgen en waar nodig bij te sturen.

Kritiek was er in meerdere gesprekken over de accommodatie en dan vooral de sporthal. Het is er vaak te warm, de vloer is glad, in de kleedkamers zijn mankementen, de schoonmaak schiet tekort en de korte tijd voor douchen en omkleden van de laatst trainende en spelende teams is velen een doorn in het oog. Hier ligt duidelijk een vraag aan het bestuur.

In de gesprekken werden een aantal opmerkingen gemaakt, die meteen doorgespeeld zijn naar de betrokken commissies of functionarissen. Zowel complimenten, bijvoorbeeld over het aantal activiteiten bij Oliveo Handbal, als kanttekeningen en vragen, bijvoorbeeld over de kantine indeling.

In de gesprekken is ook vooruit gekeken naar het nieuwe seizoen. Wie gaat door en wie haakt af? Wat zijn de wensen? Dat leverde de nodige bouwstenen op voor de teamindeling voor het komende handbalseizoen.

In alle gesprekken is even aandacht besteed aan de vertrouwenspersoon, die we bij Oliveo Handbal hebben. Bij Ine Fransen (zie website: Veilig Sportklimaat ) kan iedereen terecht, die iets vertrouwelijks aan de orde wil stellen of ergens geen goed gevoel bij heeft.

Het vervolg

De verslagen van de gesprekken zijn teruggekoppeld naar mentoren, trainers en coaches. Verder is een samenvatting opgesteld, die besproken wordt in de Cie. Technische Zaken en het bestuur.

Tot slot

Een mooie opmerking van Noa uit DA 1 om deze samenvatting mee af te sluiten:

“Een teamgesprek zoals dit is echt een uitkomst. Je zegt toch meer tegen een buitenstaander dan tegen je eigen trainers of coaches”

Piet van Adrichem