Uitloting obligaties

Zoals u wellicht nog weet, worden er jaarlijks drie obligaties van de Stichting Oliveo Handbal uitgeloot.                                                                                                                       
Deze obligaties komen nu in aanmerking voor aflossing met een premie van 100%.                                                                                                                                            
Over 2022 zijn drie obligaties ten behoeve van de nieuwbouw Oliveo uitgeloot, dat zijn de nummers: 54, 117 en 162.

De eigenaars zijn intussen op de hoogte gesteld. Een obligatie is uitgekeerd en twee eigenaren zien af van uitkering en schenken het bedrag aan Oliveo Handbal.


Stichting Oliveo Handbal, P.G. Luscuere penningmeester

De club is hier uiteraard zeer dankbaar voor en gaat het geld inzetten voor het opleiden van kaderleden en scheidsrechters.