Update corona maatregelen per 6 november 2021

Op dinsdagavond 2 november heeft het kabinet kenbaar gemaakt dat er passende maatregelen nodig zijn vanwege het oplopende aantal besmettingen. Daarbij wil het kabinet de samenleving zo veel mogelijk en zo veilig mogelijk open houden.
Binnen Oliveo Handbal zullen als gevolg hiervan ook veranderingen plaats gaan vinden. Het NHV heeft met NOC-NSF overleg gehad over de afgekondigde maatregelen. Als bestuur van Oliveo onderschrijven wij deze acties en doen hiermee een beroep op de verantwoordelijkheid en bereidwilligheid van al onze leden, ondanks deze regels, waardoor we toch gezamenlijk kunnen blijven sporten en de competitie voortzetten.

In het kort:

  • Bij het betreden van de binnen locatie (ook kleedkamers, toiletten, tribune, kantine etc.) geldt dat er een Corona Toegangsbewijs (CTB) verplicht is vanaf 18 jaar. Dit zowel tijdens trainingen alsook wedstrijden in competitieverband.
  • Voor personen met een functie op of in de sportaccommodatie geldt de CTB-verplichting niet. (Dit betreft dus o.a. trainers/coaches, scheidsrechters en barmedewerkers).
  • Wij doen een dringend verzoek aan al onze vrijwilligers daar waar mogelijk deze regels in acht te nemen en te ondersteunen bij het controleren op het CTB van onze bezoekers en leden. Het is ondoenlijk voor het Coronateam van Oliveo deze taken alleen uit te voeren, alle hulp hierbij is welkom.
  • Voor controle tijdens de trainingsmomenten verzoeken wij dit door de trainer uit te voeren, het Coronateam zal steekproefsgewijs controle op handhaving doen.
  • Bij klachten blijft je thuis, laat je testen en informeer het Coronateam via het bekende formulier zodat passende acties ingezet kunnen worden.

Voor meer info vanuit NHV zie: https://www.handbal.nl/blog/2021/11/04/update-coronavirus-4-november/
Mochten er vragen zijn kun je direct met Richard of René van het Coronateam contact opnemen. Wij wensen iedereen veel sportplezier in goede gezondheid zolang de overheid het ons mogelijk maakt.

Met een Sportieve Groet, Het Coronateam