Update over contributie-inning

Onze handbalvereniging heeft net als elke vereniging last van de vele beperkingen rond corona. Wedstrijden die niet gespeeld kunnen worden, maar ook een gebrek aan inkomsten die we normaliter van onze kantine hebben; de baromzet, maar ook de verhuur van de ruimte.

Sommige kosten zijn lager (bijvoorbeeld de zaalhuur, de kosten voor de vergoeding van de hoofdtrainers en de afdracht aan de bond voor de scheidsrechterkosten) en andere kosten zijn gebleven (bijvoorbeeld de contributie aan de bond en de periodieke afdracht aan de stichting).

We hebben nog geen definitief zicht hoe het financiële eindplaatje van de vereniging en van de stichting eruit komen te zien. Wel hebben we van de Algemene Ledenvergadering toestemming gekregen om één contributie-inning     – die van afgelopen januari – over te slaan. Wij vonden als bestuur dat dat een noodzakelijk gebaar was naar de trouwe leden. En dat is ook zo uitgevoerd.

Eind juni maken we letterlijk de balans op van dit seizoen. Voor de vereniging is er op dit moment het financiële perspectief dat we de coronacrisis gaan doorstaan, met grote dank aan de leden die ons trouw zijn gebleven.

Of dit betekent dat we nog een contributie-inning kunnen overslaan aan het begin van seizoen 2021-2022 is nog niet te zeggen. Van een aantal betalingen is nog onzeker of ze doorgang gaan vinden. Laten we in ieder geval hopen dat het seizoen 2021-2022 een normaler karakter krijgt. Bij de ALV in het najaar worden de cijfers weer gepresenteerd.

Met vriendelijke groet,

Jacques Reniers
Penningmeester