Van de voorzitter

Ik wil jullie allemaal in de eerste plaats een hart onder de riem steken. Ook wil ik iedereen op de hoogte stellen van de huidige stand van zaken en ontwikkelingen binnen onze handbalvereniging op diverse terreinen, nu we door het coronavirus in een situatie zitten, die wij in de verste verte niet voor mogelijk hebben gehouden.

Het coronavirus ‘dwingt’ ons tot oplettendheid en het treffen van maatregelen om de gezondheid van al onze leden, maar ook van allen die betrokken zijn bij onze vereniging, zoals de ouders en familieleden van onze leden, Vrienden van Oliveo Handbal en onze sponsoren, te kunnen waarborgen.

Het bestuur van Oliveo Handbal heeft een aantal mededelingen opgesteld, met name voor de komende periode, waarin alles even anders zal zijn. Tot aan het moment waarop het coronavirus ons land heeft verlaten en de Nederlandse regering ons weer ‘groen licht’ heeft gegeven.

Het gaat in dit geval met name ook om informatie van de Nederlandse Handbalbond, gezien vanuit het wedstrijdsecretariaat, alsmede de te verwachten toekomstige extra financiële consequenties, vanuit informatie van onze penningmeester. 

Corona sneller dan de handbalsport

Nog geen week geleden stonden we nog volop in trainingen en afronding van de competitie. Wie zou kampioen worden en waar zit degradatie en promotie van teams? Kortom: we waren volop in beweging.

Binnen één uur na de toespraak van de minister stond Sportlink vol met gele balkjes. AFGELAST. Hoe onwerkelijk!

De rest is geschiedenis. Iedereen is keihard aan het werk om de economie en de maatschappij in beweging te houden. Scholen zijn inventief met online lesgeven en ook vele sportverenigingen komen met deze mogelijkheden.

Uiteraard wordt er heel veel geschreven over hoe dit hardnekkige virus onder controle te krijgen, maar veel belangrijker is, hoe gaan we verder.

Als we naar de handbalsport in het bijzonder kijken, zijn er veel gesprekken op de achtergrond tussen NOC*NSF, NHV en gemeentes om te komen tot de juiste maatregelen. Om enerzijds de kosten binnen de perken te houden, maar ook om te kijken hoe we de opgelopen achterstand kunnen inhalen. Vragen waar we nu nog geen heldere antwoorden op hebben, maar we zijn ervan overtuigd dat ze gaan komen.

Vooruitkijken

Vooruitkijken, maar niemand weet hoelang ‘corona’ ons in zijn greep houdt. 

De competitie 2020-2021 zit er aan te komen. Vooralsnog zijn er geen plannen om zaken te wijzigen en volgen we het schema voor de uitrol. De eerste belangrijke datum is 29 maart, dan moeten alle teams ingeschreven zijn en voor zover mogelijk dispensaties aangevraagd.

Onze Commissie Technische Zaken (CTZ) voert de gesprekken en is in een afrondende fase. Kortom, Oliveo Handbal loopt op schema.

Zodra er meer nieuws is, zullen wij dit direct laten weten. Uiteraard houdt de Nederlandse Handbal Vereniging alle sporters ook op de hoogte via de Sportlink App en de website.

Mocht je tijd over hebben naast het schoolwerk en de broodnodige oefeningen, kijk dan even op de Handbalmasterz site en haal je certificaat als je dat nog niet hebt behaald.

“Samen staan we sterk en laten we naar elkaar om blijven kijken”.

Financiën

De contributie-inning zal door blijven gaan. Ook gedurende de coronacrisis. Dit is nodig om voor een goede gang van zaken. Ons bestaansrecht als handbalvereniging en alle kosten die hiermee gepaard gaan, laten ons geen andere keus.

Door de hoge financiële kosten van de Nederlandse Handbal Vereniging, de vaste lasten, de zaalhuur (het zaalseizoen is nagenoeg gespeeld), alsmede de tenue- en materiaalkosten, kan van een restitutie geen sprake zijn. Bovendien missen we door de sluiting de inkomsten voor de vereniging uit de kantine.

Als vereniging bestaan we hoofdzakelijk van de inkomsten uit de contributie van onze leden, donaties van de Vrienden van Oliveo Handbal en van onze sponsoren. We kunnen de ogen niet sluiten voor de economische recessie waar we als land op afstevenen. Met mogelijke gevolgen voor deze inkomsten in de toekomst.

Kortom, we zullen als vereniging met elkaar zuinig moeten zijn, op de ‘kleintjes’ moeten gaan letten en de ‘broekriem’ nu alvast gaan aantrekken.

Ik ga ervan uit dat het allemaal goed zal komen, mits we ons ook goed houden aan de maatregelen die door de Nederlandse regering zijn voorgeschreven!

Het is even niet anders.

Ik wens iedereen veel sterkte toe! Wees voorzichtig en let op elkaar!

Namens het gehele Oliveo bestuur,
Anita Zuidinga, voorzitter