Verslag Buitengewone Algmene Ledenvergadering

Dinsdagavond 26 mei hield Oliveo Handbal een korte, digitale BALV. De vereniging moest twee zaken vastleggen in de notulen van deze BALV:

 • Goedkeuring verkrijgen voor het afstand doen van het recht van opstal aan de Monnikenweg, en
 • Goedkeuring verkrijgen voor de uitvoering van vastgoedzaken van Oliveo Handbal door Stichting Oliveo Handbal.

Dertien leden, ouders van jeugdleden, Leden van Verdienste, kader- en/of bestuursleden namen deel aan deze digitale BALV. Voorzitter Anita Zuidinga leidde de vergadering en namens de Stichting gaf voorzitter Ad Ruigrok toelichting.

 1. Beëindiging recht van opstal Monnikenweg

  Nadat op 20 februari 2020 de gemeenteraad heeft besloten een investeringsbudget beschikbaar te stellen om onderhoud te doen aan Het Nest, kwam op 21 februari 2020 het verzoek van de gemeente om afstand te doen van ons recht van opstal aan de Monnikenweg.

  Tevens kan dan het erfpachtrecht op het appartementsrecht van Het Nest aan de Zilverreigerdreef 111 worden gevestigd. Hiervoor is de officiële goedkeuring van de leden van Oliveo Handbal nodig.

  Na een toelichting van Ad op dit agendapunt wordt het voorstel met alle stemmen vóór aangenomen en kan het bestuur overgaan tot het beëindigen van het recht van opstal Monnikenweg.
 2. Uitvoering van alle vastgoedzaken met betrekking tot de vereniging Oliveo Handbal door Stichting Oliveo Handbal.

  In haar algemene ledenvergadering van 22 september 2010 heeft de vereniging Oliveo Handbal toestemming gegeven aan Stichting Oliveo Handbal voor de bouw van de nieuwe accommodatie aan de Zilverreigerdreef, alsmede voor de exploitatie daarvan.

  De rechten op de grond onder de nieuwe accommodatie zullen om die reden dan ook door de Stichting Oliveo Handbal moeten worden verkregen, zodat grond en gebouw in één hand komen.

  Aan de leden van de vereniging Oliveo Handbal wordt de vraag gesteld om akkoord te gaan met het voorstel om alle vastgoedzaken met betrekking tot de vereniging Oliveo Handbal uit te laten voeren door en op naam van Stichting Oliveo Handbal.

  Dat impliceert, dat het te verkrijgen erfpachtrecht op de grond onder de kantine aan de Zilverreigerdreef door Stichting Oliveo Handbal zal worden verkregen door een op te maken notariële akte.

  Na deze toelichting wordt het voorstel met alle stemmen vóór aangenomen

Ad Ruigrok en Peter Luscuere zullen als voorzitter en penningmeester van de Stichting de akten ondertekenen. Namens de vereniging zullen bestuursleden Hans Grüne en Mieke van Veen als ondertekenaars optreden.