Vervolgonderzoek binnen Oliveo en de mening van de jongste jeugd

Enkele maanden geleden is er binnen Oliveo Handbal een enquête-onderzoek geweest (zie dit bericht). Aan de hand van dit onderzoek volgden er interviews om wat dieper in te gaan op bepaalde onderwerpen en tips te krijgen hoe Oliveo bepaalde dingen kan bereiken.

Verder zijn er individuele gesprekken gevoerd met de jongste jeugd, aangezien het lastig is om op jonge leeftijd een enquête in te vullen. De resultaten kunt u hieronder lezen.

Vervolgonderzoek d.m.v. individuele gesprekken

Aan de hand van een aantal interviews met (oud-)leden, commissieleden en ouders van leden kon er wat dieper in worden gegaan op de onderwerpen van de enquête. De resultaten gaven al aan dat de meerderheid Oliveo graag professioneler ziet worden en ook in de interviews werd dit bevestigd. Er kwamen verschillende tips hoe dit aan te pakken, zoals jonger beginnen met selectieteams, een training/coach-cursus en een basisstructuur voor trainingen binnen de vereniging.

Al deze tips zullen aankomende tijd zorgvuldig overwogen worden. Naast de professionaliteit kwam ook de gezelligheid van de vereniging ter sprake. Vooral het aantal activiteiten voor de Senioren zou omhoog geschroefd kunnen worden om de tevredenheid te laten stijgen. 

Naast het niveau van de handbal kwam ook het onderwerp ‘vrijwilligers’ ter sprake. Velen waren het erover eens dat de flexibiliteit wat betreft vrijwilligerstaken groter zou moeten zijn (zoals tijden van bardiensten en het type vrijwilligerstaak). Een leuk idee was bijvoorbeeld een vrijwilligershandboek om duidelijk te maken wat welke taak precies inhoudt, zodat mensen beter kunnen kijken wat bij hen past. Wat betreft de verplichting van vrijwilligerstaken waren sommigen nog wat sceptisch, wat logisch is, maar men ziet wel iets in het idee van een ‘ruil’: als je meer krijgt van de vereniging (zoals een selectiespeler), kan je ook wat meer teruggeven aan Oliveo.

Ook het verplichten op teamniveau werd als oplossing gezien om vrijwilligers niet te veel lasten op te leggen. Ten slotte vindt men het soms lastig dat sommige mensen verschillende functies bezetten, waardoor er overlappende functies ontstaan. Al deze bevindingen worden met zorg bekeken en de toekomst zal uitwijzen welke ideeën het beste bij Oliveo passen. 

Afsluitend was er nog de mogelijkheid om andere onderwerpen aan te kaarten. Men benadrukte hierbij hoe belangrijk sponsoren zijn en hoe een teammanager daar wellicht in de toekomst bij kan helpen. Ook een rondleiding voor nieuwe ouders werd geopperd, zodat men niet in het diepe wordt gegooid tijdens bijvoorbeeld een eerste kantinedienst.

Kortom, veel nieuwe ideeën waar we als bestuur mee aan de slag kunnen. Iedereen die ik heb gesproken, heel veel dank voor jullie input. Indien er nog vragen zijn of als iemand mij naar aanleiding van het onderzoek nog wil spreken, kunt u via deze link een mail sturen: https://www.oliveohandbal.nl/algemene-zaken/.  

Jongste jeugd (F-, E- en D-jeugd)

Allereerst wil ik alle jeugdleden bedanken die ik heb mogen spreken, ik vond het erg leuk om te zien hoe enthousiast iedereen was over handbal en Oliveo!

Wat opviel bij de jeugd is dat 75% voor plezier handbalt, wat hoger is dan voor de rest van de vereniging (65%). Hieruit kan geconcludeerd worden dat fanatisme en ambitie pas later een grotere rol spelen in het handbalspel. Daarnaast gaf maar liefst 75% aan dat ze later iets als vrijwilliger voor de vereniging willen doen, wat een heel mooi getal is. Hopelijk willen al deze leden dit nog steeds als ze wat ouder zijn!

Wat betreft tevredenheid gaven de kinderen erg hoge scores. De tevredenheid over het team, het aantal trainingen en de trainers was allemaal erg hoog. Heel fijn om te zien dat ze het naar hun zin hebben bij Oliveo. Opvallend was dat de jeugd minder trainingen in de week nodig heeft om tevreden te zijn.

Dit komt vooral omdat veel leden aangaven dat ze nog genoeg tijd over willen hebben voor een tweede sport, spelen met vriendjes of om gewoon even ‘te chillen’. Al met al dus mooie resultaten wat betreft de jeugd van Oliveo!

Dus, nogmaals hartelijk bedankt voor het bijdragen aan het onderzoek en aan de toekomst van Oliveo!

Met sportieve groet,

Julie van Rijn
Bestuurslid Algemene Zaken