Vrienden van Oliveo Handbal (VvOH)

Zaterdag 21 mei jl. hebben wij als commissie een bierproeverij georganiseerd o.l.v. 1 Vriend en 1 zoon van Vrienden. Het was een zeer geslaagde en hele gezellige avond! Fijn dat dit allemaal weer kan en uiteraard hopen wij ook in het najaar weer een activiteit te kunnen organiseren.

De VvOH is een commissie van Oliveo Handbal welke tot doel heeft het financiële, sociale en maatschappelijke draagvlak van Oliveo Handbal te vergroten door het leveren van een jaarlijkse financiële bijdrage, die de gehele club ten goede komt.

De verdeling is 20/80%. Van die 20% organiseren wij minimaal twee keer per jaar een activiteit voor de vrienden, zoals bijv. Oudhollandse spelletjesavond, darten, bowlen, snookeren, bedrijfsbezoek, gezamenlijk bijwonen van een thuiswedstrijd van HS1 en DS1.

Iedereen die Oliveo Handbal een warm hart toedraagt, kan Vriend worden voor minimaal € 50,00 per verenigingsjaar. Het is ook mogelijk om een partnerlidmaat-schap af te sluiten. Dit lidmaatschap is alleen mogelijk als er al een lidmaatschap op hetzelfde adres is afgesloten. Dit partnerlidmaatschap bedraagt dan € 25,00 per jaar (bovenop de € 50,00 van het hoofdlidmaatschap). Ook een student betaalt € 25,– per jaar (alleen mogelijk als je ingeschreven staat bij een erkende onderwijsinstelling).

Het aantal Vrienden schommelt rond de 80 personen, maar meer kan altijd!

Ook Vriend worden?

U kunt ons bereiken via dit formulier.

U kunt via deze link het Aanmeldformulier Vrienden van Oliveo Handbal downloaden.