Waar zijn de scheidrechters shirts?

Er is een complete doos / zak met 20 shirts voor scheidsrechters spoorloos verdwenen.

Wellicht heeft iemand deze veilig opgeborgen. We willen ze graag terug.

Graag een berichtje naar wedsec@oliveohandbal.nl