Werkzaamheden Zilverreigerdreef en omgeving (en dus Oliveo)

In 2020 zullen verschillende bouwactiviteiten plaatsvinden rondom Het Nest. Daarom zal de verkeerssituatie op en rond de Zilverreigerdreef worden aangepast.

Tegenover de scholen wordt gewerkt aan een nieuwe woonwijk, het Park van Buijsen. In het verlengde van de Het Nest wordt in 2020 nieuwe huisvesting voor de Vlinderboom gerealiseerd. Het Groene Vizier wordt ingericht, het schoolplein krijgt een facelift en de Zilverreigerdreef wordt opgehoogd en definitief ingericht.

Dit zal gefaseerd uitgevoerd worden. Om de veiligheid van voetgangers, fietsers en automobilisten te waarborgen, neemt de gemeente een aantal maatregelen. Maar ook jullie hulp is nodig.

Wat gaat de gemeente doen?

De grondwerkzaamheden in het Groene Vizier zijn inmiddels gestart. Op 1 juli 2020 zullen de speeltoestellen zijn geplaatst en de paden aangelegd. Tijdens de herinrichting van de Zilverreigerdreef zijn SkippyPePijn en Oliveo Handbal bereikbaar via deze paden. De tijdelijke hondenuitrenplaats komt niet terug.

De herinrichting van de Zilverreigerdreef start op 20 juli 2020, de eerste dag van de schoolvakantie, en zal ongeveer 14 weken duren. De appartementen en Het Nest zijn tijdens de werkzaamheden tijdelijk niet bereikbaar via de Zilverreigerdreef. Uiteraard is voorzien in een route voor nood- en hulpdiensten. Voordat de werkzaamheden beginnen, worden er tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd in de berm van de Fluitekruid en de Egelzoom. Vanaf daar zijn, via de paden in het Groene Vizier, de appartementen, SkippyPePijn en Oliveo bereikbaar.

Bij de start van het nieuwe schooljaar op 31 augustus 2020 is alleen de toegang tot de scholen via de Zilverreigerdreef weer mogelijk, dat geldt nog niet voor SkippyPePijn en Oliveo. Hiervoor kan je gebruik blijven maken van de paden in het Groene Vizier. Eind oktober is de herinrichting van de Zilverreigerdreef gereed.

Het parkeerterrein achter de scholen wordt definitief ingericht als de nieuwbouw van de Vlinderboom gereed is. In november worden bomen en struiken in het Groene Vizier geplant, daarmee is de inrichting van het Groene Vizier afgerond. Op bijgaande tekening is aangegeven wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Wat vragen ze van jou?

Bespreek de nieuwe situatie goed met je kind(eren) en leg uit hoe hij/zij met de fiets bij Oliveo kunnen komen. Probeer het gebruik van de auto zoveel mogelijk te beperken. Kom je na de zomervakantie toch met de auto en zijn de werkzaamheden nog niet afgerond, dan kan je in ieder geval op het gedeelte van de Zilverreigerdreef dat al gereed is omdraaien. Sta vooral niet stil op de rijbaan om je kind(eren) te laten uitstappen, maar parkeer vooral in de vakken en op de tijdelijke parkeerruimte langs de Egelzoom en Fluitekruid.