Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Per 1 juli gaat de nieuwe wet WBTR is. Ook Oliveo Handbal moet voldoen aan de regels van de WBTR die met name gemaakt is om onbehoorlijk bestuur tegen te gaan. Denk aan zaken als tegenstrijdig belang, het vier-ogen-principe bij financiële zaken, belet en ontstentenis van bestuursleden, de AVG KvK en de VOG. Het bestuur heeft het tien-stappenplan doorlopen en de basistekst is klaar. Deze wordt begin november voorgelegd aan de ALV en daarna opgenomen in het Huishoudelijk Reglement en de Statuten. Deze documenten zijn te vinden via de website. Zie verder https://wbtr.nl/