Commissie Scheidsrechterszaken

De Commissie Scheidsrechterszaken (CSZ) binnen Oliveo Handbal bestaat uit drie personen, Richard Spies, Ingrid Kegge en Erik van der Kruk. Naast werkzaamheden binnen deze commissie zijn zij ook actief als trainer/coach. Richard en Ingrid coachen de Dames A2 en Erik coacht de Dames C2. Zonder scheidsrechters geen wedstrijd, ook Richard en Erik dragen bij aan het fluiten van wedstrijden op de zaterdag en zondag. Ingrid verzorgt tevens de interne en externe communcatie en bewaakt de wedstrijdplanning van onze scheidsrechters.

Van links naar rechts: Richard, Ingrid en Erik

De CSZ coördineert of verzorgt de opleiding, begeleiding en inzet van scheidsrechters en spelleiders. In totaal zorgen circa 25 scheidsrechters er wekelijks voor dat alle teams hun wedstrijden bij Oliveo spelen onder leiding van ervaren scheidsrechter. De taak van de scheidsrechter is gericht op de bewaking van sportiviteit, toezicht op naleving van de spelregels en een sociaal veilig sportklimaat. Oliveo heeft vier top scheidsrechters in huis die op landelijk niveau fluiten!

Kerntaken van de commissie:

  • Opleiden en begeleiden van scheidsrechters en Spelleiders
  • Onderhouden van contacten met het NHV
  • Beantwoorden van vragen van ouders, leden en niet-leden
  • Het borgen van de leveringsplicht aan het NHV
  • Periodieke scheidsrechtersplanning maken voor de breedtesport
  • Organiseren van informatieavonden

Wij zoeken scheidsrechters!

Zonder scheidsrechters geen handbal! Ken of ben jij iemand die wedstrijden wil gaan fluiten dan horen wij dat graag! Wij zorgen voor een goede opleiding en begeleiding. Je ontvangt ook een scheidsrechters tenue en een vergoeding voor minimaal 13 gefloten wedstrijden evenredig verdeeld over het seizoen. Ben je Bondsscheidsrechter en fluit je minimaal drie uitwedstrijden in de maand? Dan krijg je een Oliveo trainingspak en je ontvangt je contributie terug. Neem voor informatie gerust contact met ons op!

Veilige omgeving

Binnen Oliveo Handbal hechten wij veel waarde aan een veilige (sport)omgeving voor iedereen die onze vereniging bezoekt, van jong tot oud. Sportiviteit en respect staan binnen onze vereniging hoog in het vaandel. Om dit te realiseren hebben wij gedragsregels opgesteld waarvan wij verwachten dat leden en toeschouwers zich hieraan conformeren. Plezier in het handbalspel staat dan ook centraal!

Contact

Contact opnemen kan via dit formulier.