Vrienden van Oliveo Handbal (VvOH)

Wie zijn de VvOH?

De VvOH is een commissie van Oliveo Handbal welke tot doel heeft het financiële, sociale en maatschappelijke draagvlak van Oliveo Handbal te vergroten door het leveren van een jaarlijkse financiële bijdrage, die de gehele club ten goede komt.

De verdeling is 20/80%. Van die 20% organiseren wij minimaal twee keer per jaar een activiteit voor de vrienden, zoals bijv. Oudhollandse spelletjesavond, darten, bowlen, snookeren, bedrijfsbezoek, gezamenlijk bijwonen van een (kampioens)wedstrijd van HS1 en DS1.

VvOH draagt alleen verantwoording voor het binnenhalen van gelden. Het bestuur stelt de uitgaven vast. Een verzoek om gebruik te mogen maken van de gelden van de VvOH kan bij het bestuur van OH worden ingediend.

De commissie werft nieuwe Vrienden, onderhoudt het contact met de Vrienden en organiseert activiteiten.

Lidmaatschap

Vriend kunnen worden:

  • buitenstaanders
  • (oud)leden en bestuursleden Oliveo handbal
  • ouders van jeugdleden

Kortom – iedereen die Oliveo Handbal een warm hart toedraagt.

Geldelijke bijdrage

Personen doneren minimaal € 50,00 per verenigingsjaar.

Het is ook mogelijk om:

  • een partner lidmaatschap af te sluiten. Dit lidmaatschap is alleen mogelijk als er al een lidmaatschap op hetzelfde adres is afgesloten. Dit partnerlidmaatschap bedraagt dan € 25,00 per jaar (bovenop de € 50,00 van het hoofdlidmaatschap).
  • een studentenlidmaatschap af te sluiten. Dit is alleen mogelijk als men ingeschreven staat bij een erkende onderwijsinstelling. Dit studentenlidmaatschap bedraagt € 25,00 per jaar.

Jaarlijks zal in september een e-mail naar de vrienden verzonden worden met de vraag om het jaarlijkse bedrag over te maken.

Het lidmaatschap gaat op naam, is niet overdraagbaar en wordt aangegaan per verenigingsjaar (1 juli t/m 30 juni).

Duur van het lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan door het invullen en ondertekenen van een inschrijvingsformulier. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd tot schriftelijke opzegging ten minste twee maanden voor het einde van het verenigingsjaar.

Bij aanmelding in de loop van het seizoen is een evenredig deel van het jaarbedrag verschuldigd. Bij opzegging in de loop van het seizoen vindt geen restitutie plaats.

De commissie Vrienden van Oliveo Handbal bestaat momenteel uit:
– Nico van den Besselaar, voorzitter
– Marianne Nooijen, secretaris
– Ine Fransen, penningmeester
– Corine Bakker, ledenwerving

U kunt ons bereiken via dit formulier.

U kunt via deze link het Aanmeldformulier Vrienden van Oliveo Handbal downloaden.