Gebruik bestuurskamer en kantine

In deze speciale agenda kan je zien wie de bestuurskamer of kantine gebruikt. Wanneer je met je team of voor een ander doel één van de ruimtes wil gebruiken, moet je dit door geven aan de secretaris. Dit zet het dan in deze agenda.