De CTZ en TAC vallen onder het bestuurslid Technische Zaken.

Commissie Technische Zaken

Contact opnemen met de CTZ kan via dit formulier.

Taken van de Commissie Technische Zaken

 • Formuleren Technisch Beleid
 • Opstellen Technisch Beleidsplan
 • Operationele uitwerking in onderliggende documenten, zoals spelvisie en opleidingsplan
 • Communiceren van beleid en operationele uitwerking
 • Toezien op naleving van beleid en operationele uitwerking
 • Opstellen en bewaken van CTZ-begroting
 • Opstellen Jaarplan
 • Het bestuur adviseren over het aanstellen van selectietrainers
 • Aanstellen van jeugdcoördinatoren, mentoren, trainers en coaches (uitgezonderd selectietrainers)
 • Begeleiding, opleiding, bijscholing en evaluatie van trainers en coaches
 • Vaststellen teamsamenstelling inclusief inschrijving aanleveren aan Wedstrijdzaken en aanvragen van dispensaties
 • Vaststellen trainingsschema op voorstel Jeugdcoördinatoren en Contactpersonen Senioren
 • Vaststellen speelschema op voorstel van het wedstrijdsecretariaat
 • Aansturen Werkgroep Schoolhandbal (WSH)
 • Aansturen Technische Activiteiten Commissie (TAC)

Contactpersoon Dames-/Herensenioren & A-Jeugdteams

Het takenpakket van de mentoren omvat de volgende activiteiten:

 • Het bijwonen van de CTZ vergaderingen.
 • Aanspreekpunt voor de trainers en coaches DS/HS en A-Jeugdteams.
 • Het organiseren van periodiek overleg binnen de eigen categorie.
 • Aanleveren van informatie aan Wedstrijdzaken, na akkoord CTZ, voor inschrijving van teams en het aanvragen van dispensaties in samenspraak met trainers en coaches.
 • Opstellen van concept teamindelingen in samenspraak met coaches/trainers.
 • Wedstrijdzaken informeren over mogelijke kampioenschappen van A-Jeugdteams of Senioren teams en in overleg afspreken op welke wijze hieraan aandacht wordt besteed.
 • Contacten onderhouden met spelersgroepen.
 • Communiceren teamindeling naar de teams/spelers/speelsters.
 • Houden/organiseren van teamgesprekken in de eigen categorie.

Jeugdkader

Contact opnemen over jeugdzaken (B t/m H) kan via dit formulier.

Taken van het jeugdkader

Jeugdcoördinatoren

De Jeugdcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de handbaltechnische zaken bij de jeugd.
Het takenpakket van de jeugdcoördinatoren omvat de volgende activiteiten:

 • Bijwonen van CTZ vergaderingen
 • Het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van het Technisch Beleid en de operationele uitwerking
 • Het organiseren en leiden van het trainers/leidersoverleg
 • Het organiseren en leiden van het mentorenoverleg
 • Het aansturen van de mentoren
 • De mentoren en trainersstaf begeleiden bij de uitvoering van het Technisch Beleid
 • Definiëren, borgen en toezien op de ontwikkelingslijn binnen de gehele jeugdopleiding
 • Zorg dragen voor opleiding, bijscholing en evaluatie van de trainers en coaches
 • Aanstellen, aansturen en begeleiden van de trainers en coaches bij de jeugd
 • Vaststellen teamsamenstellingen voor hun categorieën, inclusief dispensaties na advies van de mentoren
 • Overleggen met mentoren en (hoofd-)trainers over het meespelen van jeugdleden in een hogere categorie
 • Een opzet maken voor het trainingsschema en de uitwerking van de thema’s uit het beleidsplan op basis van de spelvisie
 • Wedstrijdzaken informeren over mogelijke jeugdkampioenschappen en in overleg met bestuur afspreken op welke wijze hieraan aandacht wordt besteed.
 • Organiseren en houden van teamgesprekken in de jeugdcategorieën

Mentoren

De mentoren zijn verantwoordelijk voor één of meerdere leeftijdscategorieën.
Het takenpakket van de mentoren omvat de volgende activiteiten:

 • Aanstellen, aansturen en begeleiden van de trainers en coaches in overleg met de jeugdcoördinatoren
 • Aanspreekpunt zijn voor de trainers en coaches
 • Het bijwonen van het JC/Mentoren- en het Trainers-/Leidersoverleg
 • Het organiseren van regelmatig overleg binnen de eigen categorie over inhoud en uitvoering van trainingen en wedstrijden
 • Periodiek, samen met de trainers en coaches evalueren van de voortgang in de ontwikkeling van spelers/speelsters
 • Aanleveren van informatie voor inschrijving van teams en het aanvragen van dispensaties
 • Opstellen van concept teamindelingen
 • Overleggen met trainers en coaches over het meespelen van jeugdleden in een hogere categorie
 • Contacten onderhouden met spelersgroepen
 • Communiceren teamindeling inclusief dispensaties naar de teams/spelers/speelsters
 • Volgen van de ontwikkeling van spelers en speelsters
 • Volgen of de handballende jeugd het naar de zin heeft en actie ondernemen als dat wenselijk of nodig is
 • Verzorgen van extra aandacht / uitdaging waar nodig.

Trainers en Coaches

De trainers en coaches vervullen een belangrijke rol. Zij verzorgen de opleiding van jeugdleden door het aanleren van technieken tijdens trainingen en wedstrijden. In de categorieën met meerdere teams, kan één van de trainers de rol van hoofdtrainer invullen. Deze trainer is dan verantwoordelijk voor de inhoud van de trainingen en voor een stukje organisatie en begeleiding van de andere trainers en coaches, om zo de mentor te ontlasten.
In categorieën met maar 1 of 2 teams, zal de hoofdtrainer meer teamtrainer zijn en zal de ondersteuning en organisatie vooral door de mentor worden ingevuld.

Het jeugdkader overlegt enkele keren per jaar met elkaar tijdens het trainers/leidersoverleg.

Trainers

Het takenpakket van de trainers omvat de volgende activiteiten:

 • Aanspreekpunt voor de spelers en ouders op het gebied van trainingen.
 • Geven van trainingen.
 • Volgen van de ontwikkeling van spelers/speelsters;
 • Overleggen met de andere trainers over de ontwikkeling van de spelers en speelsters;
 • Het bijwonen van het Trainers-/Leidersoverleg.

Coaches

Het takenpakket van de coaches omvat de volgende activiteiten:

 • Organiseren van kennismakingsgesprek voor aanvang seizoen met spelers en ouders. Tijdens dit gesprek dienen tenminste de volgende onderwerpen te worden besproken (meer informatie is te lezen in het Technisch Beleidsplan):
  • Communicatielijnen binnen Oliveo.
  • Geen mobiele telefoons en/of foto-/videoapparatuur toegestaan in de kleedkamer.
  • Altijd 2 volwassenen in de kleedkamer bij de spelers.
  • Ouders niet toegestaan in de kleedkamer.
  • Laatste 3 spelers verlaten gezamenlijk de kleedkamer.
  • Afspraken rondom (buitenlandse) toernooien met overnachting.
  • Uitsluitend beeldmateriaal, voornamen van spelers publiceren na toestemming van de speler zelf.
  • Kantinediensten.
  • Afspraken rondom vervoer naar wedstrijden.
  • Gewenst gedrag naar kaderleden, scheidsrechters, spelers, vrijwilligers en ouders tijdens thuis- en uitwedstrijden.
 • Aanspreekpunt voor de spelers en ouders op het gebied van coaching.
 • Coachen van een team tijdens wedstrijden.
 • Regelen van en communiceren over (wijzigingen in) het wedstrijdprogramma met spelers/ speelsters en ouders.
 • Informeren spelers/speelsters.
 • Evalueren van de ontwikkeling van de spelers en speelsters met trainers.
 • Het bijwonen van het Trainers-/Leidersoverleg.