Geschiedenis

Een beetje geschiedenis over Oliveo Handbal

Geschreven door Piet van Adrichem en Anton van der Leeuw ter ere van het 60-jarig jubileum van Oliveo Handbal in 2011. Sommige zinnen zijn aangepast om verwarring met betrekking tot locaties te voorkomen.

Het begin

Over het ontstaan van Oliveo Handbal kan al meteen een mooi verhaal verteld worden. Ergens in 1951 stapte de kapelaan van de rooms katholieke parochie naar Wout van Overdam, indertijd een zeer actief man bij voetbalclub Oliveo. De kapelaan vond dat er naast een voetbalclub, toen natuurlijk alleen toegankelijk voor jongens en mannen, eigenlijk ook een verantwoorde sportmogelijkheid moest komen voor meisjes en vrouwen. Handbal leek daarbij de natuurlijke tegenhanger van voetbal en dus werd de vraag aan Van Overdam gesteld, of hij er iets voor voelde om handbaltrainingen te geven. Nou was Wout van Overdam als voetbalkeeper wel gewend om ballen te vangen, maar van handbal wist hij nauwelijks iets af. Toch was het indertijd niet gebruikelijk om een vraag van een parochiegeestelijke met nee te beantwoorden en dus nam Van Overdam de handschoen op.

Met een spelregelboekje in de hand probeerde hij een kleine maar enthousiaste groep meiden de beginselen van het handbalspel te leren. Bestuurlijk was de zaak snel rond, want het bestuur van voetbalclub Oliveo deed de handbalzaken er wel bij en daarmee was de geboorte van een nieuwe Oliveo afdeling een feit. De accommodatie was geen probleem, want handbal in die dagen was handballen met elftallen op een gewoon voetbalveld. Er was wel een cirkel op zo'n tien meter van het doel, maar verder leek het erg veel op 'voetballen met de hand', inclusief buitenspelregel. Oliveo Voetbal was indertijd gevestigd aan de Monnikenweg en het voetbalveld lag op de plaats waar een paar jaar geleden nog ons clubhuis, veld en luchthal stonden. Ons clubhuis stond zo ongeveer op de middenstip.

In die eerste jaren bleef de handbalafdeling bescheiden van omvang. Er waren twee teams, een dames senioren- en een dames juniorenteam.

Monnikenkap

Zaalhandbal

Oliveo en de handbalsport maakten in de jaren zestig de nodige ontwikkelingen door. Naast het elfhandbal deed het zaalhandbal zijn intrede. Tot 1969 moesten daarvoor de thuiswedstrijden in Rotterdam gespeeld worden. Vanaf dat jaar maakte de opening van de Steinbachhal zaalhandbal in Pijnacker mogelijk. Ook buiten veranderde er het nodige. Er kwamen jeugdteams die, op een kleiner veld, zevenhandbal gingen spelen. Door de groei van zowel de voetbal als de handbal afdeling was er op zeker moment aan de Monnikenweg niet voldoende ruimte meer. Eerst woonden de handbalsters enkele jaren in bij DSVP, toen spelend waar nu het bedrijventerrein Boezemweg is, en na het gereedkomen van sportpark De Groene Wijdte in 1970, ging men samen met Avanti naar de plek waar de korfbalclub nu nog speelt.

Terug aan de Monnikenweg

De groei kwam vooral tot stand in de zeventiger jaren, nadat Oliveo Handbal in 1972 terugkeerde aan de Monnikenweg waar de verlaten boedel van Oliveo Voetbal werd overgenomen. Daar werd o.l.v. Jan Wijntjes, door een kleine groep vrijwilligers maandenlang hard gewerkt om het vrijwel tot een ruïne vervallen clubhuis weer op te knappen. Groot was de trots van iedereen die bij de club hoorde, toen in april 1972 het vernieuwde clubhuis geopend werd en Oliveo Handbal voor het eerst op eigen benen stond.

Het betekende het begin van een mooie periode, waarin de club o.a. door te starten met een jongens- en een herengroep behoorlijk groeide. Ook qua prestaties ging het de goede kant op. In 1978 bereikte Oliveo een sportief hoogtepunt, toen het eer- ste damesteam met daarin o.a. Ine Fransen en Willy van der Helm de derde divisie bereikte. Het enige wat eigenlijk ontbrak was een verhard handbalveld. In 1980 kwam dit veld tot stand met meteen een luchthal er overheen. Dat betekende een flinke verandering, want voortaan werden de zaalwedstrijden ook aan de Monnikenweg gespeeld. Het leidde tegelijkertijd tot een behoorlijke taakverzwaring, want de accommodatie moest daardoor het hele jaar 'gerund' worden.

Het eerste damesteam bereikte de derde divisie.

Koud

Nu was het oude clubhuis niet echt berekend op gebruik in de winter. Zo was het bijvoorbeeld ijskoud in kleedkamers en doucheruimte en was een flinke wandeling door de buitenlucht nodig om in de hal te komen. Bovendien was de olieverwarming buitengewoon storingsgevoelig. Dus werden er plannen gesmeed om een clubhuis direct naast de luchthal te bouwen. Uiteindelijk duurde het tot 1986 voor alle hobbels genomen waren en in maart 1987 werd het clubhuis feestelijk geopend. Dat was hard nodig, want de slechte huisvesting kostte de nodige leden. Na het feestelijk binnenhalen van Patrick van der Vliet als 200 ste lid in 1983, zakte het ledenaantal behoorlijk in. De gunstige ligging t.o.v. nieuwbouwwijk Klapwijk, de start van een aantal nieuwe groepen mini's, recreanten en verstandelijk gehandicapten zorgden echter voor nieuwe aanwas. In blakende gezondheid vierde Oliveo het veertigjarig bestaan in 1991.

Een jaar eerder was er trouwens een ander soort hoogtepunt, toen een februaristorm de luchthal wegblies. Daardoor moest het slot van de zaalcompetitie afgewerkt worden in de Steinbachhal. Dat werd meteen groot feest toen dames 1, begeleid door een luidruchtig hoempa orkest, in een schitterende ambiance daar een week later kampioen werd. Gelukkig werd er snel een nieuwe hal 'opgeblazen' en werd onze accommodatie twee jaar later helemaal compleet met de ingebruikname van het nieuwe verharde veld.

In 1991 blies een februari-storm de ballonhal weg.

Dames 1 werd kampioen.

 Een zelfstandige vereniging

Eind 1995 was er sprake van een ander bijzonder moment. Tot dan was Oliveo Handbal, net als Oliveo Voetbal en Oliveo Gymnastiek, nog altijd een afdeling van de sportvereniging Oliveo. In de praktijk hadden de drie afdelingen nauwelijks nog iets met elkaar te maken en daarom werden, na zorgvuldig overleg, de laatste formele banden doorgesneden.

De laatste jaren liggen nog wat verser in ons geheugen. Sportief ging het vooral de mannenkant enige tijd voor de wind, toen eerst de Jongens A jeugddivisie en later het eerste mannenteam enkele jaren derde divisie speelde. Nu is de balans tussen de mannen en de vrouwen weer wat meer in evenwicht en met de mijlpaal van 300 leden net achter de rug, ligt er voor Oliveo Handbal een mooie toekomst open.

De kantine en ballonhal aan de Monnikenweg.

Veranderingen

Het was zo duidelijk: de jeugd speelt op zaterdag, De A-junioren en senioren op zondag. Hoewel... door een gebrek aan tegenstanders speelden de jongens en meisjes B eind jaren negentig af en toe in de Haagse Regio waar de jeugd voornamelijk op zondag speelt. De laatste waren de jongens B in het seizoen 2006/2007. Nadat in 2007 de afdelingen Rotterdam en Den Haag zijn gefuseerd, zijn ook de competities ineen geschoven.

Ook de eerste seniorenteams spelen nu al enkele jaren (een deel) van hun thuiswedstrijden in de zaal op zaterdagavond. Er dreigde indertijd, door het grote aantal zondagteams, een tekort aan speelruimte op de zondag te ontstaan. Het leek de Technische Commissie, onder leiding van Tineke van Adrichem, ook een uitgelezen gelegenheid om meer publiek te trekken. Dat is een succes gebleken. Als er thuiswedstrijden op zaterdagavond zijn is het steeds gezellig druk.

Nieuwe accommodatie

In 2001 was er al sprake van dat nieuwbouwwoningen de club “binnen enkele jaren” van de Monnikenweg zouden verdrijven. Toch was het niet eerder dan 2004 dat een Werkgroep Accommodatie werd opgericht om met de gemeente te praten over een nieuwe plek om Oliveo Handbal te huisvesten. Onder leiding van voorzitter Jaap Koole heeft een werkgroep zes jaar met de gemeente gesproken en plannen gemaakt voor een verhuizing naar de Oude Polder. In 2010 besloot de politiek echter dat de lang verwachte verhuizing te duur zou worden. Het alternatief was snel gevonden. Midden in de wijk Keijzershof was een scholencomplex met sportaccommodatie gepland waar Oliveo Handbal perfect bij bleek te passen.